Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde Kitap Sayımız 190,000’e Yaklaştı

Bir üniversitenin en önemli unsurlarından birisinin kütüphaneye olduğu inancıyla hareket eden  Üniversitemiz, pek çok alanda olan büyük yatırım ve desteklerini kütüphanelerimizin hizmetine de sunarak büyük atılımlar gerçekleştirmiştir. Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin gereksinim duydukları tüm kitaplar, on-line olarak yapılan başvuru ile hızla karşılanmakta ve hizmete sunulmaktadır. İnşaatına başlanan Kuzey Kampüs’de gelişmiş ülkelerdeki sandartalara göre projelendirilen yeni merkez kütüphanemiz ile birlikte ilimizin ve bölgemizin en iyi kütüphanesine sahip olacak olan üniversitemiz, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da geliştirilmektedir.

Üniversitemizde bilgi hizmetleri, basılı bilgi kaynaklarının yanı sıra elektronik kaynaklar ile de yoğun olarak desteklenmekte, basılı ve elektronik yayın koleksiyonları her geçen yıl daha da zenginleşmektedir. Bu kapsamda 2010 yılında; 20,897 olan basılı kaynak sayısı % 107 artış kaydederek 43,312’ye, elektronik kitap sayısı da %218 gibi büyük bir artışla, 143,535’e ulaşmıştır. Elektronik dergi sayısı ise 2010 yılına göre 2,5 kat artarak 38,055’e yükselmiştir.

Üniversitemizin son dönemlerde yapmış olduğu bilişim alanındaki gelişmelere paralel olarak, bilimsel bilgiye erişimde basılı kitap ve dergi gibi geleneksel materyallerin dışında, kullanımı tüm dünyada oldukça yaygınlaşan, internet üzerinden pek çok veri tabanına üyelik sağlanarak da güncel bilgiye hızlı erişim sağlanmaktadır. İçerisinde milyonlarca dergi, tez, makale ve akademik çalışmaların yer aldığı sayısı 48’e ulaşan veri tabanlarına sadece Merkez Kütüphanemizden değil, internet bulunan her yerden rahatlıkla erişim sağlanabilmektedir.

Bunların yanı sıra 972 adet süreli yayın, 997 adet görsel–işitsel materyal (CD, DVD vs), 1,4 milyon elektronik tez ve 880,000 adet konferans bildirisi ile de çağın gereklerine uygun en güncel bilgilere kolayca ulaşılabilmektedir. Üniversitemiz kütüphanelerinde yer alan elektronik ve diğer tüm kaynaklara kütüphanemizin web sayfasından (www.kutuphane.hitit.edu.tr) erişilebilmektedir.

Dijital kütüphane ağırlıklı yönelim ile 7/24 ulaşılabilir kütüphanemiz sayesinde okuyucularımızın akademik araştırma ve çalışmalarına büyük katkı sağlanmaktadır. YORDAM otomasyon sistemimize şu an 11,685 üye kayıtlı olup, 2010 yılında 1,264 olan aktif üye sayımız yaklaşık %440’lık bir artışla bugün itibariyle 5,562’ye yükselmiştir.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube