Yayınlanma Tarihi: 18 Kasım 2014 Salı

“Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın Açılmasına YÖK’ten Onay

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde “Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılması konusundaki teklifimiz, 25/09/2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 7. Maddeleri, 3843 sayılı Kanun’un 14. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Günümüzde lisansüstü eğitiminin, bireylerin iş ve sosyal yaşamlarındaki önemli rolü yadsınamaz. Gerek uzmanlaşma ve gerekse farklı disiplinlerden birinde de iş yapabilme yeteneği kazanma açısından önemi her geçen gün daha fazla ortaya çıkan lisansüstü eğitimde Üniversitemiz,  gerek eğitim kalitesinin artırılması noktasında ve gerekse daha fazla programla daha fazla öğrenciye eğitim verme noktasında önemli mesafeler kat etmiştir.

Lisansüstü programların bir üniversite için de son derece önemli olduğu, AR-GE çalışmalarının yapılması ve toplumsal sorunların çözümü noktasında bu programların büyük bir role sahip olduğu düşünülerek, son yıllarda Üniversitemizde ön lisans ve lisans bölüm/programlara ek olarak pek çok yeni lisansüstü program açılmaktadır.

Farklı alanlarda uzmanlaşan akademik personeli ile yapılanmasına hızla devam etmekte olan Üniversitemizde, 2010 yılında 11 olan lisansüstü program (Yüksek Lisans-Doktora) sayısı, bugün itibariyle %100’ün üzerinde bir artışla 24’e ulaşmıştır.

Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programının temel amacı ve kapsamı;

Siyaset ve Sosyal Bilimler tezsiz yüksek lisans programı; toplumsalı anlamak, toplumsal olana bilimsel açıdan yaklaşmak, devlet ve devletlerarası iktidar ilişkilerinden iktidarın gündelik hayatın içindeki yansımalarına ve toplumsal süreçlere değin geniş bir alanı kapsamaktadır. Siyaset bilimi ve sosyal bilimler birbirleriyle alakalı iki disiplin olarak, siyasal-yönetsel ve sosyal konuların eleştirisi ve analizi üzerine yoğunlaşır. Sosyal bilimler daha geniş bir disiplindir ve temel ilgisi toplumsalı anlamaya yönelmekte, toplumsala ait verileri bilimsel bilgiye dönüştürme süreçlerinde epistemolojik, ontolojik ve metodolojik yaklaşımları açıklamaktadır. Siyaset Bilimi disiplini ise iktidara odaklanarak kaynakların ve değerlerin dağıtımı, çıkarların uzlaşması, kamusal işlerin düzenlenmesi başta olmak üzere siyasal tartışmaları ve süreçleri inceler. Bir yandan iktidar, meşruiyet, otorite, demokrasi, sınıf, ulus, kimlik gibi kavramların; diğer yandan devlet, hükümet, siyasal partiler, toplumsal hareketler, uluslararası örgütler gibi oluşumların üzerinde durur. Bu bilim dalı, Yönetim Bilimleri, Kent ve Çevre Bilimleri ile Hukuk Bilimleri Bilim Dallarının inceleme alanlarıyla da bağlantılı araştırmalara zemin hazırlamaktadır. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Uluslararası Ofis
Öğrenci Temsilcisi
Çevrimiçi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Muhammed Emin ERDİN
Çevrimiçi
Tıp Fakültesi
Faruk ALTINBAŞAK
Çevrimiçi
Mühendislik Fakültesi
Erdener ÖZÇETİN
Çevrimiçi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emre KELEŞ
Çevrimiçi
İlahiyat Fakültesi
Dila BARAN TEKİN
Çevrimiçi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Rıza Ozan EROĞLU
Çevrimiçi
Spor Bilimleri Fakültesi
Furkan ÇAMİÇİ
Çevrimiçi
Teknik Bilimler MYO
Mustafa KÖSELER
Çevrimiçi
Sosyal Bilimler MYO
Şule YUMUTKAN
Çevrimiçi
Alaca Avni Çelik MYO
Ömer YILDIZ
Çevrimiçi
Osmancık Ömer Derindere MYO
Kazım BAŞARAN
Çevrimiçi
Sungurlu MYO
Gökhan BODUROĞLU
Çevrimiçi
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi
Sağlık Hizmetleri MYO
Sevim Gökçe YILMAZ
Çevrimiçi