Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Önemli Bir Adım Daha

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü büyümeye devam ediyor. Enstitüler yönetmelik gereği tezli yüksek lisans programlarının yanında tezsiz yüksek lisans programları da açabilmekte ve bu programlara öğrenci alımı yapmaktadır. Kendilerini belirli alanlarda yetiştirmek isteyenlerin ilgi gösterdiği tezsiz yüksek lisans programları ülke çapında ve yurt dışında öğrenciler tarafından ilgi görmektedir.

İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına YÖK’ten Onay çıktı. Kısa süre önce artan talepler doğrultusunda İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı’nca hazırlanan tezsiz yüksek lisans programı başvuru dosyası, Enstitü Yönetim Kurulu’ndan da geçerek Üniversitemiz senatosunda ele alınarak YÖK’e gönderildi. YÖK Genel Kurulu ise başvuruyu inceleyerek programın açılmasını onayladı.

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle 8’i yüksek lisans, 5’i ise doktora düzeyinde olmak üzere 13 lisansüstü programla 880 lisansüstü öğrenciyle çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, tezsiz yüksek lisans prograı açma girişimleri başlatmıştı. Bu kapsamda daha önce yapmış olduğu başvurular sonuç vermeye başladı. Sosyal Bilimler Enstitümüzün “İşletme Tezsiz Yüksek Lisans” programı başvurusu, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 25/09/2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Böylece kurulduğu 2008 yılından bu yana çalışma temposuna ara vermeden devam eden Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü programlarına bir yenisi daha katmanın ve ilk “tezsiz yüksek lisans” programını açmanın da heyecanıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

 

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programının amaçları ;

 • Üniversite mezunlarına çağdaş genel işletmecilik bilgilerini aktarmak,
   
 • Hızla değişen iş dünyasında yaşayabilir ve öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı bir işletme eğitimi vermek,
   
 • İşletmelerde yönetici pozisyonlarında çalışan ve kariyer yapmak isteyen kişilerin niteliklerinin arttırılması,
   
 • Türk şirketlerinin küresel vizyona sahip olmasına ve küresel arenada var olacak bu şirketleri kurup yönetecek liderlerin en iyi şekilde yetişmesine katkıda bulunmak,
   
 • İş dünyasının tecrübe birikimlerini akademisyenlerle paylaşmalarının sağlanmasını sağlayarak teori ve pratik arasındaki uçurumun azaltılması,
   
 • Farklı ülkelerde yönetim, pazarlama, finans, muhasebe ve üretim gibi işletme alt dallarında yapılan akademik çalışmaların incelenerek bilgi paylaşımının sağlanması şeklinde sıralanabilir. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube