Öğrencilerimizden Alaca Koçhisar Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Proje Sahasına Teknik Gezi

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı öğrencilerine yönelik iş hayatına atılmadan eğitimleri esnasında meslekleri hakkında bilgilendirmek ve kendilerine yön çizmelerine yardımcı olmak amacıyla, düzenlenen etkinlikler kapsamında Alaca Koçhisar Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Proje sahasına teknik gezi düzenlendi.

Mezuniyet sonrası çalışabilecekleri Arazi Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi işlerinin tanınması amacıyla yapılan geziye, Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, TAAD Şube Müdürü Vasfi Dolak, Kontrol Mühendisi Erol Sarı, Ziraat Mühendisleri Ferit Özgören ve Ali Çayıroğlu katıldı.

İl Müdürü Erkan Elfaz Ermiş, öğrencilerimize hitaben yaptığı konuşmada arazi toplulaştırmasının önemi ve yapılan işlemlerde haritacıların rolü hakkında bilgiler vererek kendilerini hangi konularda yetişmeleri gerektiğini ifade ettiler.

Kontrol Mühendisi Erol Sarı “Arazi toplulaştırmasının her iş aşamasında haritacıların görev aldıklarını toplulaştırma işlemlerinde % 60’lara varan harita işi olduğunu ülkemiz açısından bu projelerin önemi hakkında bilgiler aktardı. Projenin yaklaşık 18-20 bin hektarlık bir alanı yani 20 yerleşim yerini ( 17 köy 3 mahalle ) içerisine aldığını, tarımsal vasıflı taşınmazların bağımsız yolu ve sorunsuz su kaynağına ulaşacağını dolayısıyla bu proje sonucunda küçük ve parçalı tarlaların birleşerek dikdörtgensel alanı, düzgün yolları ve sulama imkanı olan büyük parseller haline geleceğini, böylelikle hububat tarımına yönelik ürün çeşitliliğinin değişerek sulu tarıma geçileceğini, bir yılda iki ürün yetiştiriciliğinin yapılabileceğinin ve verimin dolaylı olarak da çiftçi gelirinin artacağını ifade etti.

Gezide Alaca Koçhisar Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi yüklenici ve denetleyici firma yetkili mühendisleri Gözlem Mühendislik Şantiye Şefi Murat Altunsu, açılan yollar ve alt yapıları hakkında, TÜMAŞ Müşavirlik yetkilisi Özlem Topçu uygulama alanı ve alan içerisinde yapılan işlemlerin takibi ve aşamaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Gezi kapsamında son olarak bölge içerisinde olan ve arazi toplulaştırma projesine ayrı olarak devam eden MAFER Karaca İnşaat Koçhisar Sulama Şantiyesine geçilerek Harita Teknikeri Selçuk Vural’dan sulama işlerinde haritacılık mesleğinin uygulamaları hakkında bilgiler alındı.

Gerçekleştirilen teknik gezi ile derslerde gördükleri teorik bilgilerin günlük yaşamda pratik uygulamalarını öğrenme ve görme imkanı sağlayan öğrencilerimiz, yetkililere teşekkürler ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube