ERPE-METEG Projesinin Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

IQVET II Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması II Hibe Programı (Improving the Quality of Vocational and Technical Education in Turkey Grant Scheme) kapsamında Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu tarafından teklif edilen “Endüstriyel Robot Programlama Eğitimi ile Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi (ERPE-METEG)”  isimli projenin açılış ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

195.854 Euro hibe desteği almaya hak kazanan projenin açılış toplantısına; Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, kamu kurumu temsilcileri, Çorum sanayisinden işadamları ve Üniversitemiz öğretim üyeleri katıldı.  

Toplantının açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Proje Koordinasyon Birimi Eş Başkanı Mehmet Aydınkal, projenin kimliği, kurumsal çerçevesi, genel-özel hedefleri ve beklenen sonuçları hakkında bilgiler aktardı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da ilk robot teknolojisinin yüzyıllar önce Anadolu’da yaşamış El-Cezeri isimli Müslüman bir bilim insanı tarafından geliştirildiğine dikkat çekerek günümüze kadar uzanan bu dönemde gelişen ve büyüyen dünyada Üniversite olarak her zaman bu ve bunun gibi projelerle çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTÜAM)’nin  ve TEKNOKENT’in hem Çorum ili açısından hem de makro düzeyde ülkemiz açısından araştırma-geliştirme ve inovasyon odaklı çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Program, Proje Koordinasyon Birimi Eş Başkanı Mehmet Aydınkal’ın moderatörlüğünde; Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez’in, Eğitim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Serkan Dişlitaş ve Proje Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Cihat Savsar’ın katılımları ile gerçekleşen panelle devam etti. Panelde, endüstriyel robotların tarihçesi, proje hazırlama süreçleri ve bu projenin ayakları olan laboratuvar kurulumu, uzman eğitmen eğitimi, müfredat geliştirme ve eğitim materyali hazırlama, kursiyer eğitimi gibi konular hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube