Yayınlanma Tarihi: 13 Ocak 2015 Salı

Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Yeni Bir Proje Hayata Geçiriliyor

Uluslararası platformda öne çıkan üniversitelerin önemli yönlerinden birisi hiç şüphesiz gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleridir. Özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu ve rekabet gücünü artıracak araştırmalar, yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri ulusal/uluslararası ölçekte yürütülen pek çok proje ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede üniversitelerdeki bilgi ve tecrübenin paylaşımı da mümkün olabilmektedir.

Proje konusunda büyük bir potansiyele sahip olan Üniversitemizde, hem nitelik hem nicelik açısından daha fazla sayıda proje üretilebilmesi için önemli adımlar atılmaktadır. Proje kültürünün yaygınlaştırılması ve proje üretimini güçlendirmeyi hedefleyen pek çok çalışma yürütülmektedir. Özellikle 5 bine yakın işletmenin bulunduğu bir sanayi şehri olan ilimizde, sanayicilerin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulabilmesi için uygun altyapı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemiz BAP Birimi tarafından desteklenen 7 farklı proje türünden biri olan ve üniversitenin sanayi, endüstri, kamu kurum/kuruluşlar ve her türlü toplumsal paydaşlar ile Ar-Ge veya uygulamaya dönük çalışmaları yerine getirmek üzere başlatılan 19005-Üniversite Sektör İşbirliği Projesi büyük bir öneme sahiptir.

Üniversite dışındaki kurum/kuruluşlar, sanayiciler ile Üniversitemiz akademisyenlerinin ortaklaşa hazırladığı, bütçesinin bir bölümünün de üniversite dışındaki proje ortağınca karşılanan, Ar-Ge veya uygulamaya dönük olarak yürürlüğe konulan bu proje kapsamında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrfan Kurtbaş, ilimizdeki Çorum Blok Tuğla A.Ş. ile ortak bir projeye imza attı. Çalışmanın amacı, çoğunlukla doğal yöntemlerle kurutulan tuğla ve kiremitler için kurutma kinetiğini belirlemek ve uygun bir kurutucu tasarımı yapmaktır. Genellikle tuğla ve kiremit kurutmada kullanılan tünel tip kurutucu için optimum kurutma parametrelerinin belirleneceği bu çalışmada, bu parametrelerin kurutma işlemi ve ürün kalitesi üzerine etkisi de incelenecektir.

Üniversitemizin sahip olduğu bilginin, ürün ve hizmete dönüşümünü somut çıktılarla görebileceğimiz bu projenin ortağı Çorum Blok Tuğla A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Amasyalı’yı ziyaret eden Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tüm dünyada büyük pazar paylarına sahip ileri teknoloji üreten artık ulusarasılaşmış firmaların ortak özelliğinin çok güçlü Ar-Ge’lere sahip olmaları olduğunu, ülkemizde 2002 yılında özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının %30’larda iken, bugün %50’lere yaklaştığını ve bu oranın ABD’deki gibi, yani %60-65’lere çıkması gerektiğini ifade ederek sanayicilerimizle bu doğrultuda hep birlikte çalışma yapmamız gerektiğini sözlerine ekledi. Üniversitelerdeki akademisyenlerin bilimsel altyapıları ile sanayicilerin pratik alandaki tecrübelerinden faydalanarak güçlü bir üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması ve bu işbirliğinin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, bu noktada dünyadaki en başarılı modelin teknokentler olduğunu da vurguladı. Yakın bir zamanda Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçecek olan Teknokentimizin bilginin ürün ve hizmete, ekonomik bir değere dönüşümünün en somut merkezlerinden biri olacağını ve katma değeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine ev sahipliği yapılabileceğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, bu işbirliklerinin artarak devam edeceğine olan inancının tam olduğunu vurguladı. 

Üniversitemiz ile yapılan işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Blok Tuğla A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Amasyalı, yakalanan sinerji sonucunda çok daha başarılı çalışmaların ortaya çıkacağını ifade ederek, yapılan işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube