Yayınlanma Tarihi: 18 Ocak 2015 Pazar

BAP Destekleri İle Üniversitemizde Bilimsel Çıta Her Geçen Gün Hızla Yükseliyor

Üniversitelerde bilimsel üretkenliğin nicelik ve nitelik olarak yükseltilmesinde bilimsel araştırma projeleri ve bu konuda yapılan destekler önemli rol oynamaktadır. Özellikle Ar-Ge odaklı projelerin hayata geçirilmesini teşvik eden ve üniversite-sektör işbirliğini güçlendirecek şekilde çalışmalarına ağırlık veren Üniversitemiz, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi aracılığıyla 7 farklı proje türünde büyük miktarlarda destekler vermektedir. Verilen bu desteklerle birlikte proje başvuru sayısı her geçen gün daha da artmakta olup, potansiyelimize uygun daha fazla sayıda proje yapılmaktadır.

Üniversitemizde 2010 yılında yaklaşık 47,000 TL bütçe ile sadece 14 proje desteklenirken (proje başına yaklaşık 3,350 TL destek), bugün tek bir projeye verilen destek miktarı neredeyse 2010 yılı toplam BAP bütçesine ulaşmış ve Üniversitemizde yürütülen bilimsel ve teknolojik araştırmalar için 2014 yılı içerisinde Kasım ayı sonu itibariyle 97 proje 4,914,922 TL ile desteklenmiştir (proje başına yaklaşık 50,670 TL destek).

Proje üretkenliğinde yakalanan bu ivme, Üniversitemizin bilimsel çıtasının her geçen gün hızla yükselmesine vesile olmuştur. Özellikle projelerden elde edilen bilgi ve bulgular, evrensel bir akademik üretkenlik ve verimlilik göstergesi olan yayınlara dönüşmektedir. Bilindiği üzere pek çok kurum/kuruluş tarafından yapılan üniversite sıralamalarındaki en önemli ve baskın faktör akademisyenlerimizin yaptığı uluslararası yayınlar olmaktadır. 

Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Alkan, 21. yüzyılda, değişen ve dönüşen dünyamızda üniversitelerden kendini tekrar etmeyen; öğrencinin heyecanını koruyan, artıran; merak uyandıran; dinamik bir eğitim vermelerinin dışında, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, araştırma-geliştirme, teknoloji bulma ve bilim üretme faaliyetlerini yerine getirerek, bulundukları şehir ve hatta bölgede sosyal, kültürel ve ticari gelişmelerin öncüsü, lokomotifi olmalarının beklendiğini ifade etti. Rektör Prof.Dr. Alkan, artık toplumların, üniversitelerin sahip olduğu bilginin ürün ve hizmete dönüşünü görmek, somut göstergelerle hissetmek istediklerini belirtti.

Çözüm üretmek yerine sadece eleştirip, mazaret üretmenin, artık toplumun hiç bir kesimi tarafından muteber kabul edilmediğini, hiç bir mazaretin başarının yerini tutmayacağına inandıklarını belirten Rektör Prof.Dr. Alkan, Üniversitemizde evrensel ölçülerde her türlü bilimsel, akademik ve eğitsel çalışma ortamının artık oluştuğunu, çalışma yapmak isteyen herkes için gerekli her türlü fırsatın verildiğini (binalar, fiziki altyapı, laboratuvarlar, bilişim altyapısı, kütüphane, proje desteği, yurtdışı destekleri, uluslararası çalışmalar yapma fırsatı, özlük hakları vb.), ülkemize ve daha da önemlisi insanlığa yapacağı çalışmalarıyla katkı sağlamak isteyen her akademisyene ve Üniversitemizin paydaşına desteklerin verildiğini ve verilmeye de devam edileceğini belirterek, Üniversitemizin bilimsel gelişimine ve ulusal/uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlayan proje bazlı çalışmaları yürüten tüm akademisyenlerimize teşekkür etti. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube