Yayınlanma Tarihi: 20 Ocak 2015 Salı

Ulusal/Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılan Öğretim Elemanlarımızın Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Bilimin evrenselliğine ve uluslararası etkileşimin önemine inanan Hitit Üniversitesi, öğretim elemanlarına verdiği kısa ve uzun süreli yurt içi ve yurt dışı desteklerini her geçen gün arttırmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, Üniversitemiz öğretim elemanlarına kısa süreli olarak ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere (kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, platform vb.), bilimsel bir çalışma sunmak kaydıyla katılım desteği verilmekle birlikte, 3 ay ve üzeri olan uzun süreli yurt dışı bilimsel çalışmalara da YÖK ile birlikte Üniversitemiz kaynaklarından da destekler sağlanmaktadır.

Bunun dışında akademisyenlerimiz, başta Erasmus ve Mevlana değişim programları olmak üzere diğer işbirliği anlaşmaları kapsamında da Üniversitemizin anlaşma yaptığı dünyanın pek çok ülkesinde yer alan üniversitelere çalışmalar yapmak üzere gitmektedir.

2010 yılında yurt dışı destek programlarından yararlanan öğretim elemanı sayımız 69 iken, eğitimin uluslararasılaşması kapsamında her geçen gün artan desteklerimiz sonucunda, bu rakam %293 artarak 2014 yılında 271’e ulaşmıştır.

Sadece yurt dışı değil yurt içi desteklerinden yararlanan öğretim elemanı sayımızda da artışlar yaşanmıştır. Bu kapsamda 2014 yılında 1,000’e yakın yurt içi etkinliğe katılım için görevlendirme yapılmıştır.

Akademisyenlerimizin yurt içi ve yurt dışı etkinliklere, yaptıkları akademik yayınlarıyla katılımları sonucunda üniversitelerin akademik insan kaynağının niteliğine ilişkin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen yayın sayılarımızda da önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu artışlar hiç şüphesiz Üniversitemizin ulusal ve uluslararası bilim camialarındaki tanınırlığını da arttıracaktır.

 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube