Yayınlanma Tarihi: 07 Ocak 2015 Çarşamba

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alımına Başlıyor

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Bahar yarıyılından itibaren Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci almaya başlayacaktır. Kısa bir süre önce iki tezsiz yüksek lisans programı YÖK’ten onay almıştı. Bunlardan Siyaset ve Sosyal Bilimler programı öğrenci kontenjanı bildirerek öğrenci almaya karar vermiştir.

Günümüzde iyice karmaşıklaşan siyasal olayları ve olguları sosyal bilim metodolojisi, nesnelliği ve ciddiyetiyle ele alacak olan siyaset ve sosyal bilimler tezsiz yüksek lisans programı; siyaset biliminin temel konularının sosyal bilimlerin diğer ilgili konularıyla zenginleştirilmesiyle oluşturulmuş olan ders içerikleriyle, mezunlarının “siyaset” olgusunun farklı boyutlarına vakıf olmasını hedeflemektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün Siyaset ve Sosyal Bilimler dışında, Yönetim Bilimleri, Kent ve Çevre Bilimleri, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalları’nı da müfredatına taşıyan program; Siyaset Felsefesi, Türk Siyasal Hayatı, Anayasa, Yurttaşlık, Siyasi Tarih, Kentsel Siyaset, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Politik Ekoloji, Siyaset Sosyolojisi, Çevre Politikaları, Kamu Politikaları, Siyasal Sistemler, Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri gibi geniş bir seçmeli ders yelpazesine sahip bulunmaktadır.

Bu haliyle Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans Programı, programa katılmaya hak kazanan her vatandaşın muhatap olduğu siyaset, devlet ve toplum işleyişini; yaşadığı toplumu ve yüzyılı anlamasını sağlayacak temel bilimsel entelektüel donanımı elde edecektir.

Bu  tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler toplam 3 yarıyıl (1,5 yıl) öğrenim göreceklerdir. Bunlardan ilk iki yarıyılda yoğun bir ders programı son yarıyıl da proje dersi alacaklardır.

Özellikle Çorum ve çevresinde yoğunlaşan talepleri karşılayacak program için başvurular 12-16 Ocak 2015 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Başvuru koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube