Yayınlanma Tarihi: 08 Ocak 2015 Perşembe

Üniversitemiz Kendi Ekmeğini Üreterek, Son 1 Yılda Ekmek İsrafını %25 Oranında Önledi

Dünyada ve ülkemizde, farklı alanlarda yapılan israfın ve israf kaynaklı ekonomik kayıpların önüne geçmek amacıyla pek çok proje hayata geçirilmiştir. 22-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkede; israfın azaltılması, kullanılmış ürünlerin tekrar kullanılması, atıkların geri dönüştürülmesi başta olmak üzere birçok konuda yaklaşık 12 bin eylem gerçekleştirilerek “2014 Avrupa İsrafı Azaltma Haftası” düzenlenmiştir.

Ülkemizde yıllık ekonomik kaybın 1,546 milyar TL olduğu ekmek israfı konusuna dikkat çekebilmek için 17 Ocak 2013 tarihinde “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası” başlatılmıştır. Toplumun tüm kesimlerine ulaşması amacıyla başlatılan bu kampanyanın önemli ayaklarından bir tanesi de üniversitelerdir.

Üniversitemiz bünyesinde 2012 yılında hazırlıklarına başlanan ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü koordinatörlüğünde Haziran-2013 tarihinde faaliyete geçen Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı Ekmek Üretim Bölümü ile Üniversitemiz üzerine düşen sosyal sorumluluk bilincine sahip çıkmıştır. Ekmek üretiminde gerekli Ar-Ge ve üretim altyapısına sahip pilot üretim tesisinde ekmek tebliğine uygun, optimum hijyen ve sanitasyon koşullarında üretilen ve el değmeden ambalajlanan roll tipi ekmekler (tam buğday ekmeği/beyaz ekmek) Üniversitemiz yemekhanelerinde tüketime sunulmaktadır.

Üniversitemizin önemli görevlerinden birisi olan toplumsal duyarlılık oluşturmak ve üniversite öğrencilerini temel alarak toplumu bilinçlendirmek amacıyla; günlük ekmek ihtiyacının tespit edilmesi ile yapılan planlı üretim, kişi başı tüketim için uygun ekmek ağırlığının belirlenmesi (50 g) ve ekmeklerin ambalajlanarak bayatlamanın geciktirilmesi uygulamaları ile Üniversitemiz bünyesindeki ekmek israfı, üretim ve tüketim aşamalarında büyük oranda engellenmiştir. Üniversitemizde ekmek üretimine başladığımız Haziran 2013 tarihinden önceki 1 yıllık dönemde gerçekleşen ekmek tüketim verileri ile Haziran 2013 tarihinden sonraki 1 yıllık dönemde gerçekleşen ekmek tüketim verileri incelendiğinde, bir önceki yıla oranla kendi ekmeğimizi üreterek %25 oranında tasarruf sağlandığı görülmüştür.

0cak–Aralık 2014 verileri incelendiğinde ise; Üniversitemiz bünyesinde yıllık 424 bin 705 adet ekmek üretildiği, bunun yaklaşık % 41’ini tam buğday ekmeğinin oluşturduğu görülmektedir. 2014 yılı içerisinde bir önceki yıldaki aylık ve günlük tüketim istatistikleri, bu uygulama ile gün sonunda tüketilmeyen ambalajlı ekmek miktarının çok ciddi miktarda azaldığını göstermiştir. Günlük tüketilmeyen ekmekler ambalajlı olmaları nedeniyle bayatlamadan bir sonraki gün öncelikli olarak tüketime sunulmuştur. Haftanın son iş gününde tüketilmeyen ambalajlı ekmekler ise galeta ununa işlenerek menülerin buna göre planlanması sonucunda hafta başında köfte vb. ürünlerin yapımında kullanılmıştır.

Tüm bu uygulamalar sonucunda 2014 yılı içerisinde Üniversitemiz kendi ekmek üretim ve tüketim zinciri içerisinde % 100’lük bir tasarruf sağlayarak, ekmek israfını önemli ölçüde önlemiştir. İsraf değerlerinin azaltılmasının yanında, Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen panel, seminer vb. etkinlikler ile topluma daha sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması amacıyla “tam buğday ekmeği” tüketilmesi de teşvik edilmiştir.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube