Yayınlanma Tarihi: 15 Aralık 2015 Salı

Üniversitemizde “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Sertifika Programı” Düzenlenmektedir

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği arasında düzenlenen iş birliği çerçevesinde, İşletme Yüksek Lisans, Bankacılık ve Finans Lisans ile Finans, Bankacılık ve Sigortacılık önlisans programlarındaki öğrencilerden not ortalamalarına göre seçilmiş olan 45 kişi, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Yıldırım tarafından toplam 20 saat olmak üzere “Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans” konulu eğitim verilmektedir. 

Üniversitelerde faizsiz finansa yönelik eğitim sınırlı olduğu için katılım bankalarına yeni alınan personel, faizsiz finans ürünlerini, terminolojisini ve işleyiş şeklini işbaşında öğrenmekte olup aynı zamanda kurum içi toplu eğitimle ya da iş arkadaşlarının yardımıyla sağlanmaktadır. 

Katılım bankacılığı ve faizsiz finans alanında yetişmiş insan kaynağı eksikliğini gidermek için açılan sertifika eğitiminde; faizsiz finans sistemi, sukuk (kira sertifikası), katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik, katılım endeksi, katılım bankacılığı, katılım bankalarının fon toplama yöntemleri, katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri, katılım bankalarının sunduğu hizmetler, Türkiye’de katılım bankacılığı uygulamaları, uluslararası uygulamalar konuları 20 saatlik yoğun bir eğitim ile anlatılacaktır. 

Dünya’da 40 yılı aşkın bir süredir uygulanan “faizsiz bankacılık” ya da ülkemizdeki adıyla “katılım bankacılığı” Türkiye’de 30 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 1985 yılında Körfez sermayesi tarafından ülkemizde “Özel Finans Kurumu” adıyla kurulan iki banka ile başlayan bu yeni faizsiz banka modeli dünyadaki örneklerinden de yararlanarak dizayn edilmiş ve kısa sürede olumlu sonuçlar almayı başarmıştır.

Türkiye'de hâlihazırda Albaraka Türk, Asya Katılım, Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve 2015 yılında faaliyete başlayan Ziraat Katılım olmak üzere beş katılım bankası faaliyet gösterirken, 2014 yılsonu itibarıyla toplam 990 şubede yaklaşık 17 bin kişi istihdam edilmektedir. Katılım bankalarının Türk bankacılık sektöründen aldıkları pay 2014 yılsonu itibarıyla %6’ya yaklaşmıştır. Ernst&Young tarafından yayınlanan uluslararası bir çalışmaya göre, katılım bankacılığının, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında, %15’lik bir piyasa payına ulaşacağı ve toplam aktif büyüklüğünün 180  milyar ABD dolarına yaklaşacağı öngörülmektedir. 

Katılım bankacılığı, sermaye piyasasına da girerek sektör ve müşterilerin faizsiz finans ilkelerine uygun hisse senedi ve yatırım fonu ihtiyaçlarını karşılar hale gelmiştir. Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren bireysel emeklilik konusunda da 3 katılım bankası tarafından 2 bireysel emeklilik (katılım emeklilik) şirketi kurulmuştur.

Son yıllarda Türkiye’de faizsiz finans açısından en önemli gelişme, bu bankacılık modelinin önemli bir finansman aracı olan ve Türkiye’de Kira Sertifikası olarak bilinen Sukuk alanındaki gelişmedir. Nitekim 2010’a kadar ismi ve kökeni nedeniyle tereddüt edilen bu araç, 2010’da çıkarılan tebliğ ile hukuki zemine kavuşmuş ve 2011’den itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu tarihten sonra 4 katılım bankası çeşitli tutarlarda Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirmiş, ayrıca Türk Hazinesi de hem TL hem de YP üzerinden Kira Sertifikası ihraç etmiştir. 2014 sonu itibarıyla hem katılım bankaları, hem Hazine, hem de özel sektör tarafından ihraç edilen Kira Sertifikası tutarı 18 milyar TL’ye ulaşmıştır.


Katılım bankacılığı ve faizsiz finans alanındaki bu gelişmeler ışığında üniversitemiz bu alanda yetişmiş insangücü ihtiyacını karşılamak üzere eğitim müfredatlarında katılım bankacılığına yer vererek, panel, eğitim programları, sertifika programları düzenlemektedir. 

Bu kapsamda yapılan sertifikalı eğitim tamamlandığında yapılan sınav ile başarılı öğrencilere sertifika, diğer öğrencilere de katılım belgesi düzenlenecek olan bir tören ile dağıtılacaktır.  HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube