Yayınlanma Tarihi: 27 Aralık 2015 Pazar

Ataması Yapılan ve Unvanda Yükselen Akademik Personelimize Cübbeleri Giydirildi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafından, Üniversitemize ataması yapılan ve unvanı yükselen akademik personelimize cübbeleri giydirildi.

Üniversitemize ataması yapılan Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülin Uçmak’a Profesör cübbesi, Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Bulut’a ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Güllü ile Doçent unvanına yükselen Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Yılmaz’a, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Çalışkan’a, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamil Özdin’e ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Güler’e Doçent cübbesi Rektörümüz Prof. Dr. Alkan tarafından giydirildi.   

Üniversitemizde gerçekleşen son atamalar ve unvanı yükselen akademik personelimiz ile birlikte öğretim üyesi sayımız 48 Profesör, 41 Doçent ve 149 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 238’e, öğretim elemanı sayımız ise 615’e ulaşmıştır.  HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube