Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2015 Pazartesi

YÖK’ten Mimari Dekoratif Sanatlar Programı’nın Açılmasına Onay

Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda “Mimari Dekoratif Sanatlar” programı açılması için YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 16.12.2015 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur.

Mimari Dekoratif Sanatlar Programı

Bu programın amacı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, yapı dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarından sonra uygulamaya geçilmesi, hem yeni dekorasyon önerileri getirilirken, hem de sanat ve kültür varlıklarımız olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasıdır. Tarih, Sosyoloji ve Sanat ortaklıkları ile çalışabilen Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, ülkemizin açık alanlarından biri olan “restorasyon” konusunu da kapsamaktadır. Programın mezunları “tekniker” unvanına sahip olmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde 2011 yılı itibari ile 52 önlisans programı, 39 lisans bölümü ve 11 yüksek lisans/doktora programı bulunurken; ilimiz ve ülkemiz ihtiyaçları ile istihdam odaklı ve yüksek tercih oranlarına sahip olma kriterleri çerçevesinde Üniversitemizce talep edilen ve YÖK tarafından onaylanarak açılan programların sayısı, Mimari Dekoratif Sanatlar Programı ile birlikte önlisans program sayımız 88’e, lisans program sayımız 66’ya ve yüksek lisans/ doktora program sayımız da 25’e yükselmiştir.


Üniversitemizin 2011 yılı itibari ile 102 olan önlisans/lisans/lisansüstü(yüksek lisans ve doktora) program sayısı, bugün itibariyle %76’lik bir artışla 179’a ulaşmıştır.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube