Yayınlanma Tarihi: 05 Mart 2015 Perşembe

"Sosyal Politika-Kuram ve Uygulamalar" Konulu Panel Düzenlendi

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 04 Mart 2015 Çarşamba günü Rektörlük Konferans Salonu’nda “Sosyal Politika-Kuram ve Uygulamalar” konulu bir panel düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın açış konuşması ile başlayan panelin moderatörlüğünü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran yaptı. Panele; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Evkuran, Bakanlık Müşaviri Atıf Raci Mazı, Sosyal Politika Uzmanı Sadık Güneş, Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Münir Tireli konuşmacı olarak katıldı.

Katılımcıları selamlayarak sözlerine başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitelerin eğitim faaliyetleri beraberinde sosyal sorumluluk alanlarını da genişleterek sosyal bir bilinçle hareket etmelerinin önemine dikkat çekti ve Üniversitemizin de bu bilinçten hareketle toplumun her kesimiyle farklı düzeylerde ilişkiler kurmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dünyadaki global bakış açısının bizleri de çok yakından etkilediğini ve etkilemek zorunda olduğunu belirterek sahip olduğu bilgi birikimini bulunduğu topluma aktararak tamamen toplumun içerisinde var olan bir üniversite modelini benimsediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, “Bilim insanlık içindir ve o ilim insanlara faydalı olduğu sürece yararlıdır anlayışını uygulayan ve inanan insanlarınız” diyerek başarılı ve topluma faydalı bir etkinlik olmasını diledi.

Desteklerinden dolayı Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a ve diğer katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Sosyal Bilimler Enstitüsünün faaliyetleri hakkında kısa bilgiler vererek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında düzenli olarak Enstitü dergisi çıkardıklarını ve ayrıca enstitü olarak toplumsal ve akademik sorunların ele alındığı bilimsel etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Bu toplantıda da sosyal politika kavramını konusunun uzmanları ile tartışmak istediklerini ifade ederek sosyal özgürlük alanı geliştikçe eş zamanlı olarak sosyal bilimlerin de geliştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Evkuran, bilim insanlarının toplumsal sorunların çözümü noktasında da inisiyatif üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak gerçekleştirilen panelle Çorum’da, kamu oyunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade ederek sözü panelistlere bıraktı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Evkuran, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Yapısı ve Politika Çerçevesi” isimli konuşmasında Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak sosyal eşitliği yükselen toplumlarda devlet toplum bütünleşmesi yaşandığını ve bu süreçte de tüm paydaşların güçlendiğini belirtti.  Evkuran, Bakanlığın bütçesinin %90’ının sosyal hizmetler alanında kullanıldığını belirterek ülkemizde yürütülen başarılı çalışmalar sonrasında ülkemiz insanın orta insani gelişmişlik düzeyinden yüksek insani gelişmişlik düzeyine çıktığını ifade etti.

Bakanlık Müşaviri Atıf Raci Mazı, “Sosyal Politikanın Teorik Zemini” konulu konuşmasında en hızlı pratiğini teori olduğuna dikkat çekerek sosyal politika kavramına ilişkin tarihsel değerlendirmelerde bulunarak sözlerine devam etti. “Bırakınız yapsınlar” şeklinde ifade edilen liberal söylemi karşısında Almanya’da çıkan sosyalist söylemle, devlet ile toplumun karşı karşıya geldiğini, liberalizm ve sosyalizm söylem karşısında da orta bir çıkış yolu olarak sosyal politika üretildiğini açıklayan Mazı, sosyal politika modelinin evrensel olamayacağına dikkat çekerek her kültürün kendi sosyal politikasını üretmesi gerektiğini söyledi ve sözlerine son 12 yıllık sürede ülkemizde de sosyal politika alanında olağanüstü başarı elde edildiğini ekledi.

Sosyal Politika Uzmanı Sadık Güneş, “Ülkemizde Aile Politikaları” konulu konuşmasında sosyal politikanın bir medeniyet meselesi olduğuna dikkat çekerek 19. yüzyıldan günümüze kadar bu alanda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Stratejik Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Münir Tireli de “Dünyada ve Ülkemizde Yoksullukla Mücadele Politikaları” konulu konuşmasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve ülkemizdeki yoksulluk ve açlıkla ilgili yapılan çalışmaları istatistiksel veriler eşliğinde değerlendirdi.

Kalkınma, değerlerin korunması, ailenin güçlendirilmesi, yoksullukla mücadele, cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, gençlerin ve çocukların korunması, göç gibi önemli toplumsal konularda devletin, toplumsal kesimlerle de iş birliği yaparak çözümler üretmesi gerekliliğine vurgu yapılan panel, soru-cevap kısmı ile tamamlandı. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube