Yayınlanma Tarihi: 08 Mart 2015 Pazar

Rektörümüz Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜTAM) Çalışmalarını İnceledi

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (HÜTAM) ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

2011 yılında Üniversitemizde 3 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunurken bugün itibariyle HÜTAM’ın da açılmasıyla birlikte merkez sayısının 11’e ulaşmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Üniversitemizin hemen pek çok alanda yaptığı atılımların bu merkezler aracılığıyla daha da hız kazandığını, merkezlerimizin başta üniversite-sektör işbirliği olmak üzere farklı alanlarda ortak çalışmalar yapılması konusunda da önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

HÜTAM’ın Türkiye’deki üniversiteler bünyesinde tüketici araştırmalarında nöro-görüntüleme teknikleri kullanılarak deneysel araştırmalar yapan ilk ve tek merkez olma özelliğini taşıdığını ve bu merkezimiz ile başta ilimiz olmak üzere ülkemizdeki farklı pek çok sektördeki iş dünyası ile ortak çalışmaların yapılabileceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin sadece sahip oldukları binalarla değil, içinde yapılan nitelikli çalışmalar ve ortaya konulan ürünlerle de değerlendirilmesi gerektiğini ve bu merkezimizin de bu anlamda diğer merkezlerimiz gibi önemli bir boşluğu dolduracağına inancının tam olduğunu ifade ederek merkezin önerilerek kurulmasındaki gayretlerinden dolayı da Merkez Müdürü Doç. Dr. Sabiha Kılıç ve Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Deniz Aytaç’a teşekkür etti.

Merkezin çalışmaları ile ilgili Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’a bilgi veren HÜTAM Müdürü Doç. Dr. Sabiha Kılıç, “Son yıllarda tüketicilerin zihnindeki kara kutuyu açmak ve anlamak konusunda nöro-pazarlama alanında yapılan deneysel pazarlama araştırmaları önem kazanmaya başladı. Ülkemizde sınırlı olmakla birlikte, bugünün pazarlama dünyasında tüketici araştırmaları alanında geleneksel pazarlama yöntemleri olan anket ve odak grup görüşmelerinin yerine nöro-görüntüleme teknikleri, bir araştırma aracı olarak kullanılır hale geldi. Nöro-görüntüleme teknikleri ile tüketicinin gerçekte ne düşündüğünü anlamak önemli ölçüde kolaylaştı ve günümüzde bazı tıp merkezleri nöro-görüntüleme tekniklerini, pazarlama sorunlarına çözüm arayan işletmelerin hizmetine sunmaya başladılar” diyerek Nöro-pazarlamanın, pazar davranış ve tercihlerini anlamak amacıyla tüketicilere uyguladığı nöro-bilimde kullanılan nöro-görüntüleme tekniklerinin Elektro Beyin Grafisi (EEG-Elektroensefalografi) ve Göz İzleme Gözlüğü (Eye Tracking Glasses) gibi cihazların kullanımıyla gerçekleştirildiğini belirtti

Nöro-pazarlamanın temelini oluşturan bu yöntem ve tekniklerle temel olarak katılımcılara görsel materyallerin gösterildiğini, aynı anda beyin aktivitelerinin EEG cihazıyla, görselin en fazla dikkat çeken bölgelerinin (logo, marka ismi, slogan, kampanya vb.) göz izleme cihazıyla incelenerek belirlenebildiğini ifade eden Doç. Dr. Kılıç, “Beyin aktivitelerindeki değişim, örneğin bireyin tercihlerini yaptığı alan olan beynin ön lob korteksinde parlaklığın olması durumu, nöro-faaliyetin arttığını göstermektedir. Bu alanda, izlenen ürünle ilgili görüntülerde, tüketiciyi satın almaya teşvik eden veriler yer almaktadır. Bu veriler EEG ve Göz İzleme Cihazı ile toplanabilmektedir” dedi.

Ayrıca HÜTAM bünyesinde “İşletmelerin web site tasarımlarının etkinlik düzeyinin belirlenmesi, Reklam afişlerinin fark edilme düzeyinin analiz edilmesi, Radyo reklamlarının etkinliğinin test edilmesi, TV reklamlarına dair tüketici algılarının ölçülmesi, Marka bilinirliği ve farkındalığının araştırılması, Logo tasarımlarının tanınma ve algılanma düzeyinin belirlenmesi, Fiyat etiketlerine yönelik tüketici algılarının test edilmesi, Markaya yönelik tüketici tutumlarının araştırılması, Tüketicilerin belli bir markaya ilişkin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi gibi ticari ve akademik anlamda nöro-pazarlama çalışmaları yapılabileceğini de ifade eden Doç. Dr. Kılıç, HÜTAM olarak bugüne kadar Hitit Üniversitesi Web Site Tasarım Analizi, iPhone Marka Kişiliği Analizi, Cem Yılmaz Pepsi Pek Yakında Reklam Analizi çalışmaları gerçekleştirildiğini, üniversite-sektör işbirliği çerçevesinde talepte bulunan işletmelere danışmanlık hizmeti sağlayabileceklerini vurguladı.

Merkezin açılmasındaki destekleri ile gerekli donanımların temini konusundaki desteklerinden dolayı Prof. Dr. Alkan’a teşekkür eden HÜTAM Merkez Müdürü Doç. Dr. Kılıç, bundan sonrasında daha yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini de ifade etti.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube