Yayınlanma Tarihi: 09 Mart 2015 Pazartesi

Uluslararası İndekslerde Taranan Yayın Sayımız Artıyor

ISI Web of KnowledgeSM platformu üzerinden erişilen ve en önemli uluslararası atıf dizinlerinden biri olan Web of Science’ın verilerine göre, Mart-2015 itibarıyla taranarak indekslenen yeni yayınlarımız ile birlikte Üniversitemiz öğretim elemanlarınca 01 Ocak-31 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılan yayınların sayısı, 2010 yılına göre %218’lik bir artışla 121’e ulaşmıştır. 

Grafikten de görülebileceği gibi öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından da önemli bir artış meydana gelmiştir. 2010 yılında 0,34 olan bu oran, bugün %74’lük bir artışla 0,59’a yükselmiştir. Bu, 2010 yılında her 3 öğretim üyemizden sadece 1’inin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapıyorken, bugün itibarıyla her 3 öğretim üyemizin 2’sinin bu indekslerde makale yaptığı anlamına gelmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance)  Araştırma Laboratuvarı tarafından kısa süre önce yayınlanan Üniversitelerin 2014-2015 Dönemi Genel Sıralaması sonuçlarına göre, Tüm Devlet Üniversiteleri” arasında yapılan sıralamada, 2011 yılında 88. sırada olan Üniversitemiz, 14 basamak yükselerek 74. sıraya ulaşmıştır. Ayrıca 22,000’den fazla üniversite ve araştırma merkezinin değerlendirilerek, sıralandığı ve bu alanda var olan diğer sıralama sistemlerinden daha kapsamlı olan Webometrics verilerine göre de Üniversitemiz, 2010 yılına göre 1,317 yükseköğretim kurumunu geride bırakıp (yaklaşık % 19’luk bir yükselme ile), Ocak-2015 itibarıyla 5,695. sıraya yerleşmiştir.

Üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılan bu sıralamalarda en etkili faktörlerden biri de yayın sayısıdır. Dolayısıyla her geçen gün artan yayın sayımız ile Üniversitemizin dünya sıralamalarındaki yeri de hiç şüphesiz daha da yukarı çıkacaktır.

ISI Web of KnowledgeSM nedir?

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Institute for Scientific Information (ISI), Science Citation Index (SCI/SCI-Expanded), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) olmak üzere 3 ana indekse sahip olup, düzenli olarak binlerce bilimsel dergiyi tarayarak, içeriğini okuyucularına duyuran bir sistem olmakla birlikte aynı zamanda kişi ve dergiler için atıf taramasına da imkân sağlamaktadır. ISI Web of KnowledgeSM platformu üzerinden erişilen Web of Science ise; sosyal ve teknik bilimler, tıp ve sağlık bilimleri ve sanat konularında makaleleri ve makalelerin kaynakçalarını listeleyen bibliyografik bir veritabanıdır. Bu veritabanı üzerinden bibliyografik bilgi ve yayının aldığı atıflar da taranabilmektedir. SCI/SCI-Expanded, SSCI ve AHCI’e erişim sağlayan bu veritabanındaki bilgiler, dünyada basılan 15,000’e yakın prestijli, etki faktörü yüksek dergilerin taranmasıyla derlenmektedir. Web of Science’da taranan dergi sayısının çok olması sebebiyle özellikle yılın son aylarında yayımlanan makalelerin taranması ve indekslenmesi kimi zaman izleyen yılın ilk birkaç ayına uzayabilmektedir. 

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube