Yayınlanma Tarihi: 27 Eylül 2015 Pazar

Öğrencilerimize 100,000 TL’ye Kadar Destek Sağlayan Ders

Üniversitemizde ilk kez geçtiğimiz yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümünde uygulanmaya başlanan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” dersi, bu yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile yapılan çalışmalar sonucunda fakültemizin diğer bölümlerinde seçmeli ders olarak verilmeye devam edilecektir.

İİBF’de Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin yürütüleceği bölümler:

  • İşletme Bölümü (Normal ve İkinci Öğretim)
  • İktisat Bölümü (Normal ve İkinci Öğretim)
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Normal ve İkinci Öğretim)
  • Maliye Bölümü

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz adı geçen dersi alıp başarılı olduklarında ve iş hayatına atılmak istediklerinde, Türkiye’nin neresinde olursa olsun iş planlarını hazırlayarak 30,000 TL geri ödemesiz ve 70,000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 100,000 TL’ye kadar destekten oluşan KOSGEB Yeni Girişimci Desteği’ne başvuru hakkı kazanacaktır.

Öğrencilerimizin kendi projelerini üretmelerine ve bu projeleri hayata geçirmelerine her zaman destek veren bir yönetim anlayışıyla; girişimci ve inovatif düşünce yapısının kazandırılmasına yönelik programların ve projelerin hazırlanarak uygulanmasının geleceğe yapılmış en büyük yatırım olduğu bilinmektedir.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kamu sektörünün istihdam kaynağı olarak görülmediği ve özel sektörün daha fazla alanda yer aldığı bir modelin ortaya çıktığı da kabul edilen bir gerçektir. Bu amaçla yüksek teknoloji kullanan ve yüksek istihdam üretme potansiyeli olan girişimcilerin kuracakları şirketler büyük önem arz etmekte ve girişimcilik noktasında da üniversitelere büyük görevler düşmektedir.

Üniversitemizde bu amaçla başlatılan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” diğer fakültelere ve bölümlerde de uygulanabilmesi için yaygınlaştırılacaktır.

Tüm bu süreçte desteğini esirgemeyen Çorum KOSGEB Müdürü Hami Danış ve KOBİ Uzmanı Gökhan YÜRÜRER’e de adı geçen dersin sürdürülmesinde sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube