Yayınlanma Tarihi: 01 Şubat 2016 Pazartesi

“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü” Açılmasına YÖK’ten Onay


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümü açılması için 17.12.2015 tarihli Senato kararı ile YÖK’e yapılan teklifimiz, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13.01.2016 tarihli toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunmuştur. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), 03.07.1993 tarih ve 3837 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 3837 sayılı Kanunla, Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak Gazi Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. 

Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak 1997–1998 eğitim-öğretim yılında yalnızca İşletme Bölümüne alınan 70 öğrenci ile öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2001-2002 eğitim-öğretim yılı sonunda veren İİBF’de 2011 yılında İşletme, İktisat, Maliye ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olmak üzere 4 bölümde 31 öğretim elemanımız ile yaklaşık 2,250 öğrencimiz bulunmaktaydı. Bugün itibariyle 52 öğretim elemanının bulunduğu fakültemizde 5’i aktif, öğrenci alım hazırlık çalışmaları devam eden ve henüz aktif olmayan 4 bölüm (Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Sağlık Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile birlikte toplam 9 bölüme ulaşılmıştır. 

2011 yılında İşletme ve İktisat Bölümlerinde yalnızca Yüksek Lisans eğitimi verilmekteyken, bugün itibariyle 5 Yüksek Lisans ve 2 Doktora programında 350’ye yakın öğrencimiz lisansüstü eğitimlerini sürdürmektedir. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Bilimsel bir disiplin olarak geçmişi 1930’lu yıllara dayanan Sosyal Politika geleneğinin devamı sayılabilecek Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri, inceleme konusu itibarıyla disiplinler arası bir alana sahiptir. Merkezinde insanın yer aldığı ve sosyale ilişkin farklı disiplinleri bir araya getirerek ekonomi, hukuk, sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimler içerisinde yer alan farklı temel bilimleri kendi içerisinde eriterek disiplinler arası bir bilime dönüştüren, insan ve insan ihtiyaçlarını dolayısıyla toplum ve toplum düzenini bir bütün halinde değerlendiren, çalışma hayatı ve toplumsal ilişkilere yön veren geniş bir vizyona sahiptir. Bu bağlamda istihdam ve işsizlik öncelikli olmak üzere; verimlilik, yoksulluk, gelir dağılımı sorunları, ücretler, sendikal haklar, çalışma koşulları, iş güvenliği gibi çalışma yaşamına yönelik politikaların geliştirilmesinde gereksinim duyulan bilgi üretimi ve nitelikli uzman ihtiyacını karşılamak en temel misyonudur. 

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içinde açılacak olan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün temel amacı; çalışma yaşamını düzenleyen mevzuatlara vakıf, çalışma barışını sağlamak için gerekli donanımlara, teknik bilgiye, bilimsel yöntemlere, gerekli psikolojik, sosyolojik ve ekonomik bakış açılarına sahip;  çalışma hayatının dinamiklerini bilen, işgücü piyasasındaki değişim ve dönüşümleri anlayan, çalışanın refah ve huzurunu sağlamaya yönelik politikalar yanında işyerinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirleri de düşünen “Çalışma Ekonomisti Uzmanı” yetiştirmektir. 

Bu amaç doğrultusunda, uluslararası standartlarda, üst düzey bilimsel niteliklerde; çağdaş ve pratik gerçeklere dayalı eğitim ve öğretim yaparak bilimsel bilgi üretmeyi; çalışma hayatının dinamiklerini çeşitli yönleriyle ele almayı ve ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal politika ve çalışma hayatına ilişkin sorunların çözümlerine yönelik politikaların üretilmesi ve uygulanmasına katkı sağlayacak nitelikli uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube