Yayınlanma Tarihi: 14 Şubat 2016 Pazar

Üniversitemizde “Bilimsel Üretkenlik” Artıyor

Üniversitelerin araştırma işlevlerinin ve akademik performanslarının değerlendirilmesinde en önemli ölçütlerden birisi de, Science Citation Index (SCI/SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde yayımlanan makale sayılarıdır. Bu çerçevede dünya bilim literatüründeki en önemli ve en çok kabul gören uluslararası atıf dizini olan, ISI Web of KnowledgeSM platformu üzerinden erişilen ve Üniversitemizin de üye olduğu “Web of Science”ın verilerine göre, Üniversitemiz “bilimsel üretkenlik”te anlamlı gelişmeler kaydetmeye devam etmektedir. 

Bu kapsamda uluslararası bilim arenasında yüksek saygınlığa sahip indeksli dergilerde, Üniversitemiz öğretim elemanlarınca 01 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan bilimsel yayınların sayısı 2010 yılına göre yaklaşık % 308 ve bir önceki yıla göre de yaklaşık % 28 artarak, 155’e ulaşmıştır. 


Diğer yandan, üniversitelerin yayın performanslarının sağlıklı olarak ortaya konulabilmesi için yalnızca toplam yayın sayılarına göre yapılacak bir değerlendirme tek başına yeterli olamamakta, daha objektif bir yaklaşım olarak öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının dikkate alınması daha bilimsel bir ölçüt olmaktadır. Bu anlamda da Üniversitemizde her geçen yıl öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından önemli bir artış meydana gelmiştir. 2010 yılında 0,34 olan bu oran, bugün %91’lik bir artışla 0,65’e yükselmiştir. Bu sonuç, 2010 yılında her 3 öğretim üyemizden sadece 1’inin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapıyorken, bugün itibarıyla her 3 öğretim üyemizin neredeyse 2’sinin bu indekslerde taranan dergilerde yayın yaptığı anlamına gelmektedir. 

Günümüzde üniversitelerin akademik başarılarına göre sıralanması giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu amaçla kurulduğu tarihten bu yana Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıralayan URAP dışında uluslararası alanda akademik kalitenin ölçümüne odaklanan ve dünyadaki yükseköğretim kurumlarını farklı alanlarda değerlendiren sistemlerin başında,
  • THE Times (İngiltere),
  • QS (İngiltere),
  • Webometrics (İspanya),
  • SCIMAGO (İspanya),
  • Leiden Üniversitesi (Hollanda),
  • ShanghaiJiaoTong Üniversitesi - ARWU (Çin),
  • HEEACT (NTU) (Tayvan)
gelmektedir. Her üniversitenin kendi akademik konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olan bu sistemler, üniversitelerin gerek güçlü gerekse geliştirmeye açık yönlerine dikkat çekmekte olup, dünya üniversiteleri arasında en çok kullanılan ve takip edilen sıralama sistemleridir. Gerek URAP’ın gerekse diğer sistemlerin üniversitelerin gelişmişliği konusunda çok önemli bilgiler veren evrensel kriterlere göre yaptıkları bu sıralamalar, üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktadır. Üniversitemizi dünya sıralamalarında daha üst sıralara taşıyabilmek için yakından takip ettiğimiz bu sistemlerde, sıralamaların yapılmasında kullanılan evrensel kriterlerin başında hiç şüphesiz makale sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısı gelmektedir. Özellikle URAP tarafından yapılan Türkiye sıralamasında Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile YÖK’ün yayınladığı veriler kullanılmaktadır. Bu bilinçten hareketle Hitit Üniversitesi olarak sadece eğitim yönümüzle değil araştırmacı kimliğimiz ile de ülkemize bilimsel ve akademik anlamda katkı sunmayı hedefleyerek bir taraftan akademik yayın sayımızı yükseltirken, diğer taraftan saygın dergilere yönlendirdiğimiz bu yayınlar ile dünya sıralamalarında üst sıralara yükselme şansını da yakalayacağımıza yürekten inanıyoruz.

Bir Dünya Üniversitesi olma yolunda hızla ilerleyen Hitit Üniversitemizin bu başarısında katkısı olan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube