Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat 2016 Pazartesi

Üniversitemizde Erasmus+ Programından Faydalanan Öğrenci Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Türkiye yükseköğretim sistemi son yıllarda her geçen gün artan bir hızda uluslararasılaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye'de ilk kez 2003 yılında başlayan Avrupa Birliği'nin (AB) eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+ Programı ile çok sayıda öğrenci ve akademik personel yurtdışında eğitim alma şansı yakalamaktadır.  Türkiye’nin yurtdışı karnesinde, ortaya çıkan gelişmeler noktasında, Avrupa Komisyonu istatistiklerine göre; ülkemiz,  İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'dan sonra Erasmus programı kapsamında öğrenim amaçlı en çok öğrenci gönderen 5'inci, en çok akademik personel gönderen 3'üncü ülke durumundadır. Türkiye'den son yıllarda ortalama 14 bin öğrenci Erasmus Programına katılarak yurtdışı deneyimine sahip olmuştur. Ayrıca, Türkiye'ye ilk sırada Almanya, Polonya, Fransa, Hollanda ve İtalya olmak üzere yılda ortalama 6 bin öğrenci gelmektedir. Öğrenciler gittikleri ülke kategorilerine göre 300-600 € arasında değişen miktarlarda karşılıksız mali destek almaktadır. 

Üniversitemiz, uluslararasılaşmayı 21. yüzyılın gerçeği olarak algılamış ve 2007 yılından bu yana 14 farklı ülkedeki 28 farklı yükseköğretim kurumundan 64 bölüm ile yapılmış Erasmus anlaşmaları ile toplam 243 öğrenciye Avrupa üniversitelerinde öğrenim görme ve staj yapma fırsatını sunmuştur. 

Üniversitemizde programa başvuru süreci aşağıdaki şekilde ilerlemektedir:

Üniversitemiz, başvuru kriterleri ve değerlendirme ölçütlerini içeren ‘Başvuru Rehberi’ni ve ‘Kontenjan Listesi’ni web sayfasında en az 15 gün yayınlar. Başvuru belgelerini eksiksiz sunan ve asgari şartları taşıyan tüm öğrenciler, Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmeye hak kazanır. 

Asgari şartlar içerisinde en temeli,  ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.20, lisansüstü program öğrencilerinin ise en az 2.50 olması kabul edilir. 

Bunun yanı sıra, öğrenciler, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere yabancı dil sınavına tabi olmaktadır. Yabancı dil sınavının %75’lik kısmı yazılı (çoktan seçmeli 75 soru), %25’ lik kısmı sözlü sınav (speaking) dan oluşur. Öğrencinin Erasmus Puanının hesaplanabilmesi için toplam yabancı dil sınavından (İngilizce Yazılı + Sözlü Sınav) en az 50 puan alması gerekmektedir. Sonuçta ise, %50 akademik başarı düzeyi ve %50 dil seviyesinden oluşan toplam Erasmus puanı sıralamalarına göre öğrencilerin tercihleri de göz önüne alınarak üniversitemizin önceden ilan etmiş olduğu kontenjanlara yerleştirmeler yapılır. 

Üniversitemizin Erasmus+ program anlaşmaları ve kontenjanlarına linkten ulaşabilir ve daha ayrıntılı bilgi edinmek için www.erasmus.hitit.edu.tr web sayfamızı takip edebilirsiniz.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube