Yayınlanma Tarihi: 17 Şubat 2016 Çarşamba

“Yükseköğretimde Kalite Kavramı” Konulu Konferans Düzenlendi

Üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Yükseköğretimde Kalite Kavramı” konulu konferans Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam, birçok akademik ve idari personelimiz katıldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu “Yükseköğretimde Kalite Kavramı” konulu konferansında, yükseköğretim alanındaki genel eğilimlere, Türkiye’deki mevcut duruma ve ilgili kanun ile yönetmelikleri ele aldı.

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yükseköğretim alanındaki eğilimleri; yükseköğretime olan talep, bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte çeşitlenen eğitim ortamları, yüksek öğretim kurumlarının çeşitliliği(misyon farklılaşması), azalan kamu kaynakları, uluslararasılaşma, sıralandırma (endeks) ile eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında öneminin artması olarak sıraladı. 

Yeterlilikler çerçevesine değinen Prof. Dr. Döğeroğlu, çerçevenin amaçlarının şeffaflık, tanınma ve hareketlilik olduğundan bahsederek bu çerçevenin bir evin temelini oluşturan öğenin kalite güvencesi olduğunu, diğer taraftan çatısını ise kademeler, profil, diploma, kademe tanımlayıcıları, öğrenme çıktıları, öğrenim yükü ve kredilerin (AKTS) oluşturduğunu söyledi.

“Ülkemizde yaklaşık 193 üniversiteden yarısının bu süreci tamamlamış durumda olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuşan Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon arasındaki farklara da değinerek yükseköğretim kurumlarında kalite kavramının öneminin kurumsal performans yönetimi, kalite güvence ve kalite kontrol kavramlarından oluştuğunu belirtti.

Türkiye’deki mevcut duruma, Türk yükseköğretim sistemindeki km taşlarına ve yükseköğretimde kalite güvencesi konusundaki deneyimlerden de bahseden Prof. Dr. Döğeroğlu,  5018 Sayılı Kanun Kapsamında Kalite Güvence Sistemi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile YÖDEK Deneyimlerini de paylaştı.

Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu sunumunda, sürekli iyileşme kültürünün önemine istinaden “Birtakım kuralları, esasları ve yaklaşımları tanımlıyoruz. Ama onlar içselleşmeyince hiçbir işe yaramıyor. Hayata geçmesi, yaşam biçimine dönüştürülmesi gerekiyor. Hayata geçirmek bizim elimizde.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konferans soru-cevap kısmının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’na plaketini takdim etmesiyle sona erdi.HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube