Yayınlanma Tarihi: 07 Şubat 2016 Pazar

Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programına YÖK’ten Onay

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programın açılmasına ilişkin 17/12/2015 tarihli Üniversitemiz Senato kararı ile YÖK’e yapılan teklifimiz, 20/01/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile uygun görülüp onaylanmıştır. Böylece Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans programı birinci öğretim tezli, tezsiz ve tezsiz ikinci öğretim olmak üzere üç program altında öğretime devam edecektir. 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans ikinci öğretim programı, özellikle Çorum ve çevresinde yoğunlaşan kamu ve özel sektörde çalışmakta olup kendilerini geliştirmeyi hedefleyenlerin taleplerini karşılamada önemli bir boşluğu doldurması beklenmektedir. Zira programın ikinci öğretim olması, gündüz çalışanlara ya da mesai saatleri içerisinde eğitime bir şekilde fırsat bulamayanlara mesai saatleri dışında eğitim imkânı sunmaktadır. Siyaset bilimi veya kamu yönetimi alanlarında lisansüstü eğitime imkan tanıyan bu program içerisinde öğrenciler toplam 3 yarıyıl (1,5 yıl) öğrenim göreceklerdir. İlk iki yarıyılda dersler verilecek, son yarıyıl ise proje dersine geçilecektir.

Üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde Yönetim Bilimleri, Kent ve Çevre Bilimleri, Hukuk Bilimleri olmak üzere üç Anabilim Dalı bulunmaktadır. Belirtilen Anabilim Dallarının içeriğini de müfredatına taşıyan bu lisansüstü programımız; Siyaset Felsefesi, Türk Siyasal Hayatı, Anayasa, Yurttaşlık, Siyasi Tarih, Kentsel Siyaset, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Politik Ekoloji, Siyaset Sosyolojisi, Çevre Politikaları, Kamu Politikaları, Siyasal Sistemler, Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri gibi geniş bir seçmeli ders yelpazesine sahip bulunmaktadır.

Mümkün olan en kısa sürede öğrenci almayı hedefleyen programa koşulları sağlayan tüm öğrencilerimizi, ilimizin kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu görevlilerini, özel sektörde farklı alanlarda çalışan meslek insanlarımızı, sanayicilerimizi ve işadamlarımızı kariyerlerini, mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek, üniversitemizin sahip olduğu büyük bilgi birikimini paylaşmak üzere bekliyoruz.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube