Meslek Yüksekokulumuzun 1. ve 2. Etap Binalarının Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Üniversitemizin 10.cu ve Meslek Yüksekokulumuzun 40.cı Yıl Kutlamaları kapsamında, MYO 1. Etap (İdari Bina ve Eğitim Uygulama Merkezi) ve MYO 2. Etap (yemekhane, kantin, kafeterya, konukevi, konferans salonu, çok amaçlı derslikler ve il sınav merkezi)  binalarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapmak üzere  Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan kürsüye çıktı. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan açış konuşmasına  “Meslek Yüksekokulumuzun 40. ve Üniversitemizin 10. Yılı Kutlamaları kapsamında MYO 1. ve 2. Etap Binalarının Açılış Törenine katılan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor,  sizleri saygılarımla selamlıyorum. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun I. ve II. Etap Binalarının açılış törenine ve bu mutlu günümüze hoş geldiniz.” diyerek başladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan  “Günümüzde ülkeler güçlerini artık sadece nüfuslarından ya da  yer altı-yer üstü kaynaklarından değil; sahip oldukları nitelikli, donanımlı, eğitimli, vizyon sahibi, inovatif, girişimci insan gücünden almakta ve küresel aktörler olarak bu güçleriyle ön plana çıkmaktadırlar.” diye konuşarak “Sosyo-politik konjonktürde ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler ülkeler arasındaki fiziki sınırları pratik olarak ortadan kaldırmış, özellikle ekonomik anlamda dünya vatandaşlığı gibi küresel bir kavram gündeme gelmiştir. Sadece ekonomide değil, eğitimde de uluslararasılaşma kavramı tüm ülkelerin gündemine girmiş; başta kalite güvence sistemleri (akreditasyon) ve Bologna süreçleri olmak üzere her anlamda dünyayla hızlı bir entegrasyon önem kazanmıştır.”  dedi.

21. yüzyılda hızla gelişen bilişim teknolojisiyle birlikte üretimde değerin kaynağının değişmiş ve ʻsanayi ekonomisiʼnin yerini ʻbilişim ekonomisiʼ almış olduğu bilgisini paylaşan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan,  “Bilişim ekonomisinde, piyasalarda alınan-satılan mallar ve üretim artışının öne çıktığı sektörler, marjinal maliyeti nerede ise sıfıra yakın olan bilgi ürünleri ve sektörü olmuştur. Nitekim teknoloji firmaları, artık dünyanın en büyük firmaları olarak ön plana çıkmış, yüzlerce yıllık geçmişi olan pek çok sanayi devini geçen ciro ve marka değerleriyle dünya ekonomisinde önemli aktörler olmuşlardır.” yorumunda bulundu.

Sözlerine Apple firmasının geçmişinden bahsederek “1976 yılında küçük bir firma olarak kurulan Apple, bir kaç yıl öncesinde 157 milyar ABD doları cirosuyla Türkiye’deki en büyük 500 şirketin neredeyse toplam cirosuna erişirken kâr olarak da 500 büyük Türk firmasının kârının 3 katından daha fazlasını elde etmiştir. Apple firması 2016 yılında da 145.9 milyar dolar marka değeri ile dünyanın en değerli firması ünvanını korumaya devam etmektedir.” örnekleminde bulunan Prof. Dr. Alkan,    “Bugün 100 milyon kişi tarafından oynandığı tahmin edilen Cand Crush’ın değeri 5,9 milyar dolar ve bu rakam muhtemelen ülkemizdeki tüm şeker fabrikalarının cirolarından daha fazla. Whatsapp aylık 1 milyar aktif kullanıcıya sahip. Sadece 57 mühendis ile çalışıyor ve 2014 yılı satış rakamı 19 milyar USD. Tüm bu örnekler, ülkemizin öncelikli olarak Ar-Ge ve İnovasyona dayalı nitelikli üretim yapısına geçmesi ve katma değeri yüksek ürünler üretmek olmalıdır. Bu, Türkiye ekonomisinin ve ihracatının küresel rekabetini sağlayacak ve aynı zamanda risklerden de en alt seviyede etkilenmesi için de oldukça önemlidir. Özellikle ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında; kişi başı 25.000 ABD doları milli geliri ile yüksek yaşam standartlarına sahip, dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasında olmayı hedefleyen, küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir Türkiye için yapılması gereken pek çok şey olmakla birlikte, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi daha ön plana çıkmaktadır.” dedi. 

Aynı zamanda nitelikli insan gücünün önemine değinerek “Teknolojideki hızlı değişimler, insan nüfusunun artışıyla birlikte çeşitlenen ilgi ve gereksinimler, iş dünyasındaki artan rekabet de dikkate alındığında, ekonomik gelişim ve kalkınma için gerekli olan nitelikli insan gücü gereksiniminin önümüzdeki süreçte daha yoğun bir şekilde devam edeceği kolaylıkla söylenebilir.” diyen Prof. Dr. Alkan,    “Bu çerçevede, özellikle iş dünyasının (sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin) ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün eğitimi ve yetiştirilmesinde mesleki ve teknik eğitim çok büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bu kapsamda, özellikle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gücünün eğitimi ve yetiştirilmesinde mesleki ve teknik eğitim büyük ve önemli bir yer tutmaktadır. Bu konudaki en önemli kurum hiç şüphesiz yükseköğretim kurumları, üniversiteler gelmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Biz bu konuda ‘Üniversite Kurulmaz, Üniversite Olunur’ anlayışıyla büyük bir aşama kaydettik. Gururla belirtmeliyim ki bugün itibarıyla Hitit Üniversitesi 8 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 3 enstitü ve sayısı 1.050’ye yaklaşan akademik ve idari personeli ile 16 bini aşan öğrencisiyle bugün Türkiye’nin önemli eğitim kurumları arasında yerini almıştır. 40 yıllık köklü geçmişi, deneyimli personeli, kurumsallaşmış yapı ve gelenekleri, sürekli gelişen altyapısı, gerek akademik ve bilimsel gerekse sosyal ve kültürel yönden gösterdiği gelişim çizgisi ve öğrenci merkezli eğitim anlayışıyla analitik düşünebilen, sorgulayıcı, ufuk sahibi, şehrimize, bulunduğumuz bölgeye ve ülkemize hizmet eden öğrenciler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiş ve artık bir marka haline gelmiştir.” dedi.

“Tüm Çorum’un bir dönem için en öncelikli konusu olan kampüs konusu köklü bir çözüme kavuşturulmuş, yaklaşık 2,700 dönüme yaklaşan arazilerimiz üzerinde hızla inşaatlarımız devam etmektedir. Temelini attığımız binalarımızın inşaatları tamamlanarak, hizmete girmeye başlamıştır. Şu anda bizi bir araya getirme sebebimiz de MYO’muza kazandırdığımız binalarımızın açılışıdır. 1976 yılında açılarak Türkiye’de ilk 24 Meslek Yüksekokulu arasında yerini alan Çorum Meslek Yüksekokulumuz, içerisinde öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz için son derece modern şartlarda dizayn edilmiş ofislerin, Uzaktan Eğitim Merkezinin, İl Sınav Merkezinin, konferans salonunun, sosyal tesislerin, yemekhanenin, kantinin, kapalı otoparkın ve konukevinin bulunduğu, toplamda 17.200 m2 kapalı alana sahip yepyeni iki binaya sahiptir. Yenilenmiş dersliklerimiz, laboratuvarlarımız, atölyelerimiz ile artık burada modern bir kampüsümüz oluşmuş durumdadır.”  bilgisini veren Prof. Dr. Alkan, “Meslek Yüksekokulumuz geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ihtiyacı olan geleceğin mesleki ve teknik elemanlarını yetiştirmektedir. Bu yıl itibarıyla yaklaşık %60’ı Çorum ve ilçelerinden olan 4.000’in üzerinde öğrencimize, 39 programda, 100’e yakın öğretim elemanımızla, %100’e yakın bir doluluk oranıyla eğitim vermeye devam etmektedir. Her geçen gün sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyümekte olan Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilerin iş yaşamına tam donanımlı hazırlanmasını sağlamak ve onlara mesleklerinde bilimsel yöntemleri bağımsız olarak uygulama ve yaratıcı faaliyet gösterme yeteneğini kazandırmak amacıyla gerek akademisyenlerimiz gerekse idari personelimiz tek yürek olarak çalışmalarını sürdürmektedir.” diye konuştu.

 “Gerek ilimiz ve bölgemizin gerekse ülkemizin daha hızlı büyüyüp gelişmesi ve küresel pazarda rekabet edebilirliğinin artması için vazgeçilmez bir unsur olan Meslek Yüksekokulumuzda, sahip olduğumuz birikim ve tecrübelerimizi, nitelikli insan yetiştirme noktasında ülkemize ve tüm insanlığa hizmet edecek değerli öğrencilerimize daha iyi ortamlarda aktarabilmesine vesile olacak olan binalarımızın üniversitemize, İlimize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuşan Prof. Dr. Alkan,  “Bu sene inşallah yeni temel atma törenlerimiz ve yeni açılışlarımız olacak. Sırada Tıp Fakültemiz var. Şu anda 80 civarında öğretim elemanına sahibiz. Bizim yarımız kadar öğretim elemanı olup Tıp Eğitimi veren örnekler hiç şüphesiz var ama biz tıp eğitiminin bir şekilde değil, olması gereken şekilde başlaması için çaba gösterdik. 2011 yılında tüm Çorum’un efsane sorunu olan kampüs gibi büyük bir konuyu çözüme kavuşturduk. Tıp Fakültesi de inşallah eğitimine gelecek yıl başlayacak. Hedefimiz bu. Elbette sadece 4,5 ve 6. Sınıf öğrencilerimizi almak gibi kolaycılığı seçmedik, zor olanı seçtik. İnşallah bunu da şimdiye kadar her konuda olduğu gibi başaracağız.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Her alanda gelişim ivmesini sürdüreceğine inandığım Büyük Hitit Ailesi, şimdiye kadar başardıklarından aldığı güç, cesaret ve tüm kazanımlarıyla “Marka Şehir Çorum’da Bir Dünya Üniversitesi” olma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Ümidim ve dileğim, yapılacak hizmetlerin gelecekte de katlanarak artmasıdır. Bu kuruma hiçbir beklenti olmadan hizmet etmek en büyük onurdur.” diyerek  “Üniversitemizin bugüne gelmesini,  40 yıl öncesinde canla başla, büyük fedakârlıklarla yapılan çalışmalar sağladı. İlimizde 1976 yılında MYO ile başlayan süreç, 2006 yılında Üniversite olarak taçlandı. Bu süreçte emeği geçenlerin isimlerini saymanın imkansızlığını biliyorum. Ancak o isimsiz kahramanların bizlere bıraktığı mirası, çok şükür devraldığımızdan küçülterek değil, gerek nitel, gerekse de nicel olarak her anlamda büyüterek güçlendirmenin onurunu yaşıyoruz. Ben bu süreçte emeği, katkısı ve desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde emeği bulunan her bir kişiye, dün olduğu gibi bugün de desteklerini her zaman sürdüren Valimize, değerli Çorum Milletvekillerine, Belediye Başkanımıza, tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, tüm akademik ve idari personelimize, değerli hemşehrilerimize ve bizlere maddi/manevi destek veren tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ebediyete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Hep birlikte el ele vererek Hitit Üniversitesini sadece ülkemizin değil, dünyanın saygın bilim yuvalarından biri haline getireceğimize olan inancımla içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuşarak sözlerini tamamladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ın açış konuşmasının ardından protokol konuşmalarına başlandı.

Prof. Dr. Samsunlu: “Çorum, Türkiye’nin Gözbebeği Olsun”

Saygı ve selamlama konuşmasının ardından Prof. Dr. Ahmet Samsunlu,  “Burada 1976 yılından öğrencilerim var. Bu çok gurur verici. Tüm katılımcıları kalpten selamlıyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Çorum’a meslek yüksekokulu kazandırılmasındaki güçlüklere ve bugün gelinen noktanın kolay olmadığı konusu üzerinde duran Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, özellikle Üniversitenin bugün geldiği noktada emeği geçen herkese minnattâr olduğunu sözlerine ekledi.

“Yıllar çok çabuk geçiyor. Çorum’da 1950’li yıllarda yüksekokul kazandırma dernek faaliyetleri vardı. Çorum, o yıllarda bunu elde edemedi. Ancak bizler yılmadık ve 1976 yılında ilk MYO’muzu kurduk. Aynı zamanda üniversiteye yakışır bir eğitim verilmesini sağladık. Ben şahsen çok mutluyum. 1976’da böyle bir eğitim müessesinin açılması Çorum’a çok büyük bir kazanç olmuştur. 2006’da Hitit Üniversitesi adını alarak Üniversitemiz kurulmuştur.” diye konuşan Prof. Dr. Samsunlu, “Hitit Üniversitesinin kuruluşu 1976’dır. Bu nedenle benim isteğim, üniversitenin kuruluş tarihinin esas alınması. Eğer böyle bir değişiklik yapılırsa meslek yüksekokulunun tarihiyle bir bağlantı kurulmuş olur.” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu konuşmasını “Çorum için her yerde her zaman beraberim. Şehrimizin ve üniversitemizin gelişmesi bizim mutluluğumuz olur. Kimse eskiden Çorum’u bilmiyordu. Ama artık Çorum tanınmaktadır. Şehrimizi daha fazla tanıtalım ve daha ileri götürelim.” diye devam ettirerek “Çorum, Türkiye’nin gözbebeği olsun. Üniversiteye nice başarılı yıllar diliyor saygı ve hürmetlerimi iletiyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Külcü: “Bizi daha önemli noktalara taşıyacak olan yegâne yer; okullar ve üniversitelerdir. Bilimsel araştırma yapan, Ar-Ge çalışmalarını olabildiğince üst seviyede yürüten üniversiteler, devletimizin geleceğinin inşa edileceği yerlerdir” 

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü,  “Sizleri saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bugün açılan binalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonra yapımı devam eden binaların ve yapılacak olan binaların tamamlanmasını nasip olur inşallah.” dedi.

“1976 yılından bugüne kadar emeği geçmiş herkese duacıyız ve hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz onların bıraktığı yerden bayrağı daha ileri taşıma gayreti içerisindeyiz.”  diye konuşan Muzaffer Külcü,  yaşadığımız çağda üniversite olmak için gerekli unsurlara değinerek “Bundan 20-30 yıl önce Çorum’da bir üniversitenin olması bir üniversitede marka değeri olmak bakımından yeterli idi. Ancak şu anda Türkiye’de toplamda 196 üniversite var. Üniversitelerin artık bir şehirde varlığı tek başına bir marka değeri yükseltmek için yeterli bir unsur değil. Türkiye, artık farklı bir iklime kavuştu. Bir üniversitenin marka değerini yükselten şey, öğrenci sayısının da ötesinde kalitesi ve niteliğidir. İşin bu kısmı önemli.” dedi.

Üniversite sayısında bugün gelinen noktada katkısı olan herkese teşekkür ederek “Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bunun farkında ki üniversite sayısını 70’lerden 200’lere kadar arttırmış durumdalar. Onlar büyük ve güçlü Türkiye’nin ancak iyi eğitim almış yeni kuşaklar sayesinde inşa edilebileceğinin farkındadırlar.” diyerek  “Bugünkü eğitim sistemimizin biraz daha üstünde olsak gayri safi milli hasılanın da daha üstünde olacağız. Bizi daha önemli noktalara taşıyacak olan yegâne yer; okullar ve üniversitelerdir. Bilimsel araştırma yapan, Ar-Ge çalışmalarını olabildiğince üst seviyede yürüten üniversiteler, devletimizin geleceğinin inşa edileceği yerlerdir.” vurgusunda bulundu.

Bilgi çağının ve teknolojinin önemine istinaden “Dünyada artık stratejik olan hiçbir şey kalmadı. Yeni bilgiyi ve teknolojiyi üretmeden ayakta kalmak önder ve farklı olmak mümkün değildir.” yorumunda bulunan Başkan Külcü, “Orta gelir tuzağına takıldık kaldık. Buradan kurtulmak için yüksek teknoloji üretmek ve onu yatırıma çevirerek kullanmak zorundayız. Bunu yapacak olan üniversitelerdir.  Bunu yapmazsak muassır medeniyet seviyesine çıkmamız mümkün değildir.” diye konuştu. 

“Milletin değerleriyle barışık, bu milleti bilen ve tanıyan onlar için bir gelecek hazırlama sevdasında olan Anadolu üniversitelerinden çok büyük bir umut taşıyorum.” dileğinde bulunan Külcü, “İnşallah bu yeni binalar, yeni geleceklerin de hazırlanmasına vesile olacaktır. Hepinizi tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyor binalarımızın hayırlı uğurlu olmasını Allah’tan temenni ediyorum.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Çorum Milletvekili Kurt: “Her şey eğitim ve güçle orantılı”

“Çorum için çalışan herkese çok teşekkür ediyor, herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum” diyerek konuşmasına başlayan Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, konuşmasında eğitimin çok çalışmaktan geçtiği konusu üzerinde durarak gençlere hitaben “Bizleri mahcup etmeyin. Biz sizin emrinizdeyiz. Ama sizler çok çalışın ki Türkiye kazansın ve Çorum marka şehir olsun. Çünkü bizler bunu hak ediyoruz” dedi.

Parlementolar Birlik Programı çerçevesinde bulunduğu Afrika gezisi deneyiminden bahseden Kurt, “Her şey eğitimle ve güçle orantılı. Bizleri bu duruma düşürmeye çalışanlar var. Ancak Türkiye, bunların çok uzağında, sağlam ve güçlü bir ülke. Bu gücü sağlayanlar da sizlersiniz. Benim sizlerden tek isteğim, çok çalışmanız.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Çorum Milletvekili Ceylan: “Bilinçli,  devletçi ve milletçi bir gençlik yetiştirmemiz gerekiyor”

“Açılış törenimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek konuşmasına başlayan Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “1976 yılından beri eğitim veren Meslek Yüksekokulumuz ve 2006 yılında Hitit Üniversite olarak kurulan üniversitemizin yeni hizmet binasının açacağız. İnşallah hayırlı hizmetlerde ve geleceklerde kullanırız.” dedi.

 “Üniversitemizin kurulmasında başta dönemin Başbakanı ve şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diyerek  “Biz bu yola çıkarken 76 üniversite ile yola çıktık. Bu 76 üniversite, Türkiye’nin sadece üçte bir şehrinde bulunuyordu. Nerden nereye geldik, bugün 196 üniversiteye çıktık.” bilgisini paylaşan Çorum Milletvekili Ceylan,  üniversitelerin artmasının beraberinde niteliklerinin de arttırılması zorunluluğunu ifade ederek “Öğrencilerimizi yetiştirirken muassır medeniyetler seviyesine çıkartıp dünyanın ilk on ekonomisine girme yoluna koşarken aynı zamanda bilinçli,  devletçi ve milletçi bir gençlik yetiştirmemiz gerekiyor. Akademisyenlerimize düşen en önemli görevi bu olsa gerek.” yorumunda bulundu.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Dünyada en büyük 500 üniversitesi arasında olmamızın ve geleceğimizin hesabını yapmamız gerekiyor.  Bugün 16 bin olan öğrenci sayımızı dört yıl  sonunda 25 bin öğrenciye çıkaracağız inşallah. Bunu yaparken bulunduğumuz konjonktürten de anlaşıldığı üzere milletçi ve devletçi gençlik yetiştireceğiz.” söyleminde bulundu. 

Milletvekili Ceylan, “İnşallah bundan sonra Türkiyemiz daha güzel olacak ve daha ileriye emin adımlar atarak ilerleyeceğiz. Hepinize tekrardan teşekkür ediyor okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diyerek konuşmanı tamamladı.

Çorum Milletvekili Uslu: “Yeni eğitim-öğretim yılında güzel ve yeni binalarımızla eğitimin kalitesini ve öğrencilerin niteliğini de arttırmak suretiyle iyi bir iş gücü yetiştirmek üzere faaliyetteyiz”

Çorum Milletvekili Salim Uslu, “Güzel bir hizmet içerisindeyiz. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuşmasına başlayarak “Gerçekten yeni eğitim-öğretim yılında güzel ve yeni binalarımızla eğitimin kalitesini ve öğrencilerin niteliğini de arttırmak suretiyle iyi bir iş gücü yetiştirmek üzere faaliyetteyiz. Aynı zamanda yapılan ve yapılacak olan yeni binalarımız da hızla tamamlanıyor. Bizler aynı zamanda binaların içerisini de dolduruyoruz. Çorum’u imal, mamur etmek ve kaliteli hizmetlerle buluşturmak gibi bir amaç içerisindeyiz. Yeni binalarımız hayırlı uğurlu olsun”  diyerek konuşmasını bitirdi.

Protokol konuşmalarının ardından Meslek Yüksekokulu (MYO) 1. ve 2. etap binalarının açılışı yapılarak Meslek Yüksekokulumuzun kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen ilk kurucu müdürü ve öğretim elemanlarına teşekkür plaket takdimi yapılmasının ardından Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Hayrettin Koyuncu ve Dr. Rifat Patır'ın isimlerinin verildiği dersliklerin açılışı da gerçekleştirilerek Üniversitemizin Yükseköğretimde 40. Yılı ve 10. Kuruluş Yılı Kutlamaları kapsamında “MYO 1. ve 2. Etap Binaları Açılış Töreni” sona erdi.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube