Yayınlanma Tarihi: 21 Temmuz 2016 Perşembe

Teknokent Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Teknokent Yönetim Kurulu toplantısı, Çorum TGB-Teknokent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı N. Bülent Onur, ÇOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yağlı, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. İrfan Kurtbaş ve Çorum OSB Bölge Müdürü Yaşar Şahin’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Dünyada 1950’li yıllarda ABD’de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan teknokentlerin üniversite- sanayi işbirliğini sağlama konusunda dünyada en başarılı modellerden birisi olarak öne çıktığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, ülkemizde de son yıllarda ekonomik alanda yakalanan istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme için vazgeçilmez bir unsur olan ihracatın ekonomideki ağırlığını artırmak için inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya büyük önem verilmesi gerektiğini belirterek “2023 hedeflerine ulaşmak için yıllık ortalama %10’un üzerinde ihracat artışına ihtiyacımız bulunmakta ve bunun için de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihracatı gerek. Bu tür ürünler ise Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknolojiye dönük çalışmaları gerektiriyor. Bu alanlarda yapılacak harcamalar başlangıçta yüksek gibi görünse de, orta ve uzun vadede kesinlikle geri dönüşü olacaktır. Zira her yıl Ar-Ge’ye yapılacak 1 milyar USD’lık yatırımın, gelecek 10 yıl boyunca Türkiye GSYİH’nı %1 artıracağı ifade edilmektedir.” dedi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, kendi teknolojilerini üreten, ihraç eden ve böylelikle küresel dünyada yüksek bir rekabet gücüne sahip bir yapıya dönüşmesinde hiç şüphesiz ülkelerin bu konulara bakış açıları ve yaptıkları araştırma-geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarının büyük bir rol oynadığını vurgulayarak bu çerçevede bilgi ve teknolojinin birlikte değerlendirildiği, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde oluşturulan teknokentlerin büyük önem kazandığının altını çizdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan konuşmasının sonunda bir sanayi şehri olan Çorum ilimizde katma değeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini hayata geçirme noktasında Teknokentimizin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak Çorum ve ülke sanayisine büyük katkılar sağlayacak Teknokentimizde yerlerini almaları için iş dünyasına davetini yineledi.HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube