Yayınlanma Tarihi: 27 Temmuz 2016 Çarşamba

Lisansüstü Programlarımıza Rekor Düzeyde Başvuru Yapıldı


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için lisansüstü eğitimlerini (yüksek lisans, doktora) Üniversitemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri veya Sağlık Bilimleri Enstitülerinde devam ettirmek isteyenlerin 11 Temmuz 2016 tarihinde başlayan başvuru işlemleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde sona ermiştir. Başvuru sonuçlarına bakıldığında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Üniversitemiz lisansüstü programlarımıza beklenilenin üzerinde başvuru gerçekleşmiştir. Başvurular geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Üniversitemizin kendi imkanları ile hazırlamış olduğu yazılım sistemi ile online olarak alınmıştır. Dolayısıyla öğrenci adaylarının Üniversitemize bizzat gelmelerine veya herhangi bir belgeyi teslim etmelerine gerek kalmaksızın online olarak başvuru yapmaları sağlanmıştır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 tezsiz yüksek lisans (İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi), 7 tezli yüksek lisans (İktisat, İşletme, Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor) ve 5 doktora (İktisat, İşletme, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor) olmak üzere toplam 14 programı için belirlenen 309 kontenjana, 1,234 gibi rekor bir başvuru gerçekleşmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün  7’si yüksek lisans (Fizik, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Matematik) ve 2’si doktora (Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği) olmak üzere toplam 9 program için belirlenen 79 kontenjana da 103 başvuru yapılmıştır.

Bu dönemde ilk defa öğrenci kabul eden Sağlık Bilimleri Enstitümüzde 6 olarak belirlenen Hemşirelik programı yüksek lisans kontenjanına toplam 62 başvuru yapılmıştır.

Programlara başvurular elektronik ortamda alınmış ve eksiksiz yapılan başvurular değerlendirilmiştir. Adayların Başarı Puanı hesaplamasında, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 6. Maddesinin e fıkrasında belirtildiği üzere              

- ALES Notunun               % 50'si,

- Yabancı Dil Puanının         % 10'u,

- Mezuniyet Notunun         % 40'ı

alınarak elde edilen puanlar en yüksekten aşağıya doğru kontenjanın iki katına kadar sıralanmış ve böylece mülakata çağrılacak adaylar belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğe göre mülakata çağrılan adayların Giriş Sınavı Başarı Notunun hesaplanmasında Yüksek Lisans programları için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %20’si ve mülakat sınavının %10’u alınacaktır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilecektir. Doktora programları için ise ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %20’si, 50 puandan az olmamak koşuluyla mülakat notunun %10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilecektir.

Üniversitemizin lisansüstü eğitim programlarına yapılan başvurularda ortaya çıkan bu olumlu tablonun Üniversitemiz adına ziyadesiyle memnuniyet verici olduğunu ifade eden ve başarıyı Üniversitemizin lisansüstü eğitime verdiği önem ve gayrete bağlayan Rektörümüz Prof.Dr. Reha Metin Alkan yaptığı açıklamada, “ülkelerin stratejik olarak önemli konularından birisi olan lisansüstü eğitim ile günümüzün en önemli unsuru olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli yol kat edilecek; yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalarla tüm insanoğlunun yararına ürünler ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca lisansüstü eğitim ile tüm üniversitelerimizde devam eden nitelikli öğretim elemanı eksiğinin giderilmesi de mümkün olabilecektir. Bu bakış açısıyla Üniversitemiz bünyesinde yer alan Enstitülerimizde açılan yeni programlarla ve diğer üniversitelerle yapılan ortak lisansüstü programları aracılığıyla, enstitülerimizde her geçen gün artan sayıda öğrencimize lisansüstü eğitimi verilmektedir. Enstitülerimizde 2010 yılında 9 lisansüstü programda 150 öğrenci ile başladığımız lisansüstü eğitimimize, şu anda 18’i yüksek lisans ve 7’si doktora programı olmak üzere toplam 25 lisansüstü programla 1,300 civarında öğrenciye yüksek lisans ve doktora eğitimi vermekteyiz. Dolayısıyla toplamda yaklaşık 16.000 olan öğrencimizin %8’i lisansüstü öğrencilerimizden oluşmaktadır. Yeni alımlarla birlikte lisansüstü öğrenci sayımızın 1,500’e ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Hedefimiz, lisansüstü öğrenci sayımızın toplam öğrenci sayımıza oranını %10’lara taşımaktır. Elbette bunu, kaliteyi her zaman göz önünde bulundurarak nitelikten asla taviz vermeden gerçekleştirmek durumundayız. Her geçen yıl daha da yoğun başvuruların yapıldığı lisansüstü programlarımızda, öğrencilerimize gerek kendi alanlarında uzmanlaşma, gerekse farklı disiplinlerde çalışmalar yapma fırsatı da verilmektedir. Bu yıl daha çok sanayi ve iş dünyasına yönelik olarak açmış olduğumuz tezsiz yüksek lisans programlarımıza, beklentimizin çok üzerinde yoğun bir başvuru olmuştur. Başvuruların yıllara göre sürekli artan bir ivme oluşturması elbette ki tesadüfi değildir. İç ve dış paydaşlarımızla olan yakın ilişki, oluşturmaya çalıştığımız Üniversite-Sanayi işbirliği, kamu çalışanı ve özel sektörden meslek insanları ile diyaloğumuz, öğrencilerimizi lisansüstü eğitime devam etme yönündeki teşvik ve gayretlerimiz, enstitülerimizin tercih edilebilirliğinin ve başvuru sayısının artışına neden olmaktadır” dedi. 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube