Yayınlanma Tarihi: 21 Ağustos 2016 Pazar

Mühendislik Fakültemizde de Girişimcilik Dersi Başlıyor

Mühendislik Fakültemizin müfredatına Teknik Olmayan Seçmeli Ders kapsamında “Girişimcilik” dersi eklenmiştir. 

Haftalık 2 saat olarak yürütülecek olan Girişimcilik dersini alan öğrencilerimize, girişimcilik kültürümüzün gelişimi ve üniversite eğitimi görmüş gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi açısından önemli bir katkı sağlanacaktır.

Günümüz dünyasında üniversitelerin misyonlarının değiştiğini ve eğitim veren kurumlar olmanın ötesine çıkarak sahip olduğu bilgi birikimini bulunduğu topluma aktaran, katma değeri yüksek ürünler elde ederek topluma ekonomik katkı sağlamasının zorunlu hale geldiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu üniversite anlayışına 3. Kuşak Üniversite, yani “girişimci üniversite modeli” adı verildiğinin altını çizmektedir. Bu yaklaşım ile Mühendislik Fakültesinde de bu dönem eğitime başlayacak olan “Girişimcilik” dersi ile öğrencilerimize kendi projelerini üretmelerine ve bu projeleri hayata geçirmelerine imkan sağlayarak girişimci ve inovatif düşünce yapısının kazandırılmasına yönelik ders içeriği sunulacaktır. 

Dersi seçen öğrencilerimiz; Girişimcilik Kavramı, Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ile Yaratıcılık ve Yenilik Yaklaşımı, Sorumlu Girişimcilik Kavramı, İşletme Fonksiyonları (Üretim, Yönetim, Muhasebe-Finansman ve Pazarlama) ve İş Planı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube