Yayınlanma Tarihi: 28 Ağustos 2016 Pazar

Rektörümüz Teknokent’te Ar-Ge Çalışması Yapan Firmalarla Bir Araya Geldi

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan , Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam  ve Doç. Dr. İrfan Kurtbaş’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Teknokent’te Ar-Ge çalışması yapan firmalar da hazır bulundu.  

Toplantıda Ar-Ge çalışmalarına yönelik üniversite-sanayi iş birliğine dair öneri, görüş ve tavsiyelerde bulunuldu.

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “İlimize bu değeri kattığınız ve birçok zorluğa rağmen bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.” diye konuşmasına başlayarak  OKA'nın desteklediği Türkiye'deki tek Teknokent projesi olan bu oluşuma ilginin daha yoğun olmasını beklediklerini, çok ciddi yatırım yaptıklarını ve iş dünyasından desteklerini beklediklerini sözlerine ekledi.

Teknolojinin öneminin kısa zaman önce gerçekleşen 15 Temmuz Darbesi’nden sonra bir kez daha anlaşıldığının vurgusunu yaparak “Darbenin arka planında teknoloji hakimdi. Hepimizin aklını başına alıp ciddi şekilde düşünmesi lazım. Teknokent bu anlamda önemli” diye konuşan  Prof. Dr. Reha Metin Alkan, teknolojinin artık her  yerde etkin kullanımına dikkat çekerek “Çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Artık katma değeri olan şeylere yönelmemiz lazım.  Onun yeri de Teknokent.  Dünyada 1950’li yıllarda ABD’de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan Teknokentler üniversite- sanayi iş birliğini sağlama konusunda dünyada en başarılı modellerden biri olarak öne çıkıyor. Silikon Vadisi’nin mantalitesinden farklı bir oluşum değil Teknokent’te. Dünyayı farklı düşünen insanlar dönüştürüyor. Teknokent’in Çorum için önemli bir açılım sağlayacağını düşünüyorum. Gönülden yaptığım ve çok zorlandığım bir proje.” ifadelerinde bulundu.

Ar-Ge yatırımları ve çalışmalarının önemi üzerinde duran Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Küresel dünyada ülkelerin yüksek rekabet gücüne sahip bir yapıya dönüşmesinde ülkelerin  bakış açıları ve izledikleri politikalar yanı sıra yaptıkları Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) yatırımları da büyük bir rol oynamaktadır. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerin Ar-Ge harcamaları ve bu harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı da göreceli olarak diğer ülkelerden fazladır.” dedi.

Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Her ne kadar özel sektör, kamu kurumlarıyla diğer kurum ve kuruluşlar Ar-Ge yatırımı ve çalışmaları yapıyor olsa da Üniversitelerin sahip olduğu beyin gücü açısından yetişmiş akademik personel, teknolojik ve bilimsel altyapıları ve bunların sonucunda bilgi üretme potansiyeline sahip en önemli kurumlardan biri olduğu dikkate alındığında; klasik yapılagelen çalışmalara ek olarak yeni teknolojilerin  üretilmesinde, üretilen bu teknolojinin de ülkemizin gelişimini sağlayacak yüksek katma değerli ürünlere -üniversite-sanayi  iş birliği çerçevesinde ve dönüşmesinde kilit bir rol oynadığı görülmektedir.” açıklamasında bulunarak “Bu çalışmalar aynı zamanda yükseköğretimdeki araştırmacıların pratik tecrübelerinin de artmasına vesile olacaktır. Böyle bir iş birliğinin bir projeye bağlı olmadan da oluşturulabilmesi, sürekli bir bilgi ve tecrübe alışverişi sağlaması açısından önemlidir. Şu anda Ar-Ge harcamalarının GSMH içindeki oranı %1 mertebesinde iken bu rakamın 2023 hedefi olan %3’lere ulaşması için çok yoğun çabalar sarf edilmektedir. Bu anlamda sizlere çok büyük bir misyon düşüyor.” diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, ülkemizde de son yıllarda ekonomik alanda yakalanan istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve sürdürülebilir bir büyüme için vazgeçilmez bir unsur olan ihracatın ekonomideki ağırlığını artırmak için inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya büyük önem verilmesi gerektiğini belirterek “2023 hedeflerine ulaşmak için yıllık ortalama %10’un üzerinde ihracat artışına ihtiyacımız bulunmakta ve bunun için de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve ihracatı gerek. Bu tür ürünler ise Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknolojiye dönük çalışmaları gerektiriyor. Bu alanlarda yapılacak harcamalar başlangıçta yüksek gibi görünse de orta ve uzun vadede kesinlikle geri dönüşü olacaktır. Zira her yıl Ar-Ge’ye yapılacak 1 milyar USD’lık yatırımın gelecek 10 yıl boyunca Türkiye GSYİH’nı %1 arttıracağı ifade edilmektedir.” dedi.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ürettikleri teknoloji/bilim arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, kendi teknolojilerini üreten, ihraç eden ve böylelikle küresel dünyada yüksek bir rekabet gücüne sahip bir yapıya dönüşmesinde hiç şüphesiz ülkelerin bu konulara bakış açıları ve yaptıkları araştırma-geliştirme yatırımlarının büyük bir rol oynadığını vurgulayarak bu çerçevede bilgi ve teknolojinin birlikte değerlendirildiği, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde oluşturulan Teknokentlerin büyük önem kazandığının altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Alkan “Ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün arttırılması, başta üniversitelerim izin sahip olduğu bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi, ihracatımızdaki orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin payının ve yüksek katma değerli üretim kapasitemizin arttırılması için bizler de hükümetimizin sağladığı imkanları Üniversitemizin ve şehrimizin hizmetine sunduk. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 21,5 milyonu Merkez Laboratuvar ve Teknokent inşaatına ait olmak üzere 70,2 milyon TL’ye yakın Ar-Ge’ye dönük doğrudan veya dolaylı destek sağlanmıştır. Hükümetimizin bu konudaki destekleri her geçen gün artmakta olup bizler de bu doğrultuda tüm araştırmacılarımıza destek sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan bir sanayi şehri olan Çorum ilimizde katma değeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerini hayata geçirme noktasındai Teknokentimizin büyük önem arz ettiğini vurgulayarak Çorum ve ülke sanayisine büyük katkılar sağlayacak Teknokentimizde yerlerini almaları için iş dünyasına davetini yineledi.
HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube