Üniversite-Sektör İş Birliği Toplantıları Yapılmaya Devam Ediyor

Oluşturulması zor bir süreç olan üniversite-sektör işbirliği ile ilgili olarak, sektörün ilgili pek çok firmasıyla işbirliği ve yakın diyalog içerisinde olan Üniversitemiz, iş dünyasının ilgili tüm sektörleriyle işbirliği toplantıları yapmaya devam ediyor. 

Bu noktada Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan Başkanlığında ilk olarak Rektör Yardımcılarımız, Mühendislik Fakültesi Dekanımız, MYO Müdürlerimiz ile birlikte, ilgili tüm birim sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda “İş Yerinde Eğitim” konusu ele alındı. Toplantıda Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İş Yerinde Eğitim” ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek uygulanan mevcut sistemler hakkında bilgi paylaşımında bulundu. 

Bu toplantının devamında ise bu defa konunun birinci derecedeki muhatabı olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Ticaret Borsası, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Çorum Şubesi, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Çorum Şubesi, Çorum Organize Sanayi İş Adamları Derneği, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası, Sungurlu Ticaret Borsası, Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile bir araya gelinerek “İş Yerinde Eğitim” konusu iç ve dış paydaşlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alındı.

MYO’larda uygulanan 3+1 ile Mühendislik Fakültelerinde uygulanan 7+1 eğitim modelinden ve bu modelin işleyişinden bahseden Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bu konuda başarılı olmada üniversite rektörünün bakış açısının çok önemli olduğunu vurgulayarak “Katma değeri yüksek, nitelikli ürünler üretilmeli ve bunun için de nitelikli yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var” dedi. Konuşmasında sanayicilerin uygulama becerisine sahip nitelikli elemanlar aradığını ifade eden Sarıbıyık, eğitim sürecinde gerçek öğrenmenin temelinde uygulamanın var olduğunu söyleyerek “Bu noktada stajlar, mesleki uygulamalar, uygulamalı dersler ve iş yeri uygulamaları büyük önem arz ediyor. Modelin işlemesinde iş yerinde olanlar kadar öğrencilerin danışmanı olan öğretim elemanlarına da büyük görev düşüyor” dedi.

Sakarya Üniversitesi olarak MYO’lar için 3+1, Mühendislik Fakülteleri için de 7+1 modelini oluşturarak uygulamaya koyduklarını belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, gelinen noktada iç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği sayesinde örnek bir model sergileyerek hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Bu sistemin öğrencilere teknolojik gelişmeleri takip etmede kolaylık, teorik bilgileri uygulama becerisine dönüştürme, iş deneyimi kazandırma ve kolay iş bulma imkanı sağladığının altını çizerek üniversitelere de ortak Ar-Ge çalışmaları, iş dünyası ile kaynaşma, mezun öğrencilerin başarısı ile tercih edilen üniversiteler arasında yer alma ve iş dünyasının sorunlarına birlikte çözüm üretme imkanı sağladığını vurguladı. Modeli iş dünyası açısından da değerlendiren Prof. Dr. Sarıbıyık, hızlı adaptasyon sağlama, daha kısa sürede nitelikli eleman yetiştirme, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun program bulma ve üniversitelerle işbirliği ve uyumlu öğrencileri tespit etme noktasında büyük avantaj sağlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıda konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da Hitit Üniversitesi olarak üniversite-iş dünyası işbirliği konusunda pek çok adım attıklarını söyleyerek “İş Yerinde Eğitim” toplantısında ele alınan ve başlangıçta MYO’larda uygulanmaya başlanacak olan 3+1 eğitim modelinin özel bir anlam ifade ettiğini ve önemli bir aşama olduğunu belirtti. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreninde söylediği “Şimdi burada YÖK’e iki yeni hedef açıklamak istiyorum. Bunlardan ilki, öğretmen yetiştiren programların geliştirilmesidir. Çünkü eğitim-öğretim meselesi şu anda ülkemizin en ciddi sıkıntısıdır. Öğretmen kalitesi meselenin önemli boyutlarından biridir. Bunun yanında, müfredattan ders kitaplarına, ilk, orta, lise ve yükseköğretime geçişteki sistemlere kadar eğitim ve öğretimde çözmemiz gereken pek çok sorunumuz bulunuyor… YÖK’ten benim bir başka talebim var; ülkemizin kalkınması için, sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalitede eğitim ve öğretime, beceriye sahip eleman ihtiyacını karşılayacak adımların atılmasıdır. Bu çerçevede özellikle meslek yüksekokullarının müfredatından yeterliliklerine kadar baştan sonra gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması dahil gereken her türlü çalışma yürütülmelidir” ifadelerini hatırlatarak bu anlamda yapılacak olan çalışmaları önemli bir adım olarak nitelendirdi.

“Bu çalışmalar 2023 vizyonumuza ulaşabilmek için üniversitelerimizin daha farklı bakış açılarıyla sahip oldukları bilgi birikimini Ar-Ge yaparak yüksek katma değerli ürünlerin ortaya çıkartmasının yanında, alanında uzman ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine zemin oluşturacaktır. Toplantının sadece akademisyenleri değil; konunun en önemli muhatabı olan, iş ortaklığı yapacağımız ilimiz iş dünyasının temsilcilerini de yakından ilgilendirmektedir” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu noktada konuyu tüm paydaşlarla birlikte masaya yatırdıklarını ifade etti. Konuşmasının sonunda tüm iş dünyasında her türlü iş birliği ve ortak çalışmaya hazır olduklarının altını çizen Rektörümüz, 3+1 eğitim modelini ancak iş dünyasının temsilcilerinin destekleri ile uygulamaya alabileceklerini sözlerine ekledi. 

Toplantıya katılan ilimiz iş dünyasının temsilcileri de üniversite ile birlikte gerçekleşecek projenin son derece faydalı olabileceğini düşündüklerini ifade ederek, projeye imkânlar ölçüsünde destek vermeye hazır olduklarını belirttiler.


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube