Hitit Üniversitesinde Milli İrade ve Demokrasi Dersi

Üniversitemiz Senatosu, önlisans ve lisans düzeyinde tüm eğitim programlarımızda “Milli İrade ve Demokrasi” adlı dersin okutulmasını kararlaştırdı. Bu ders demokrasi teorilerinin, darbeler tarihinin ve 15 Temmuz olaylarının bilimsel açıdan değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin darbeleri sebepleri ile iyi anlayıp tahlil etmeleri, demokrasi bilinci geliştirmeleri ve demokrasiye sahip çıkmaları için gerekli donanıma sahip olmaları istenmektedir. 

Demokrasilerde toplumda yaşayan herkesin yönetimde söz sahibi olması önemlidir. Çoğulculuk olarak anlatılan bu sistemde her toplumsal kesim belli haklarla donatılmıştır. Demokrasilerde halkın yönetimde söz sahibi olması istenir ve teşvik edilir. Buna karşın darbe mantığı “halka rağmen” hareket eden küçük bir azınlık grubun, demokrasi dışı, meşru olmayan yollarla devleti ele geçirme girişimi ya da meşru olmayan yollarla siyaseti şekillendirme girişimi olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayıdır ki, bu girişimin öncelikli hedefi “halkın halk için yönetimi olan demokrasiyi” ortadan kaldırmaktır. Bu nedenle demokrasiye sahip çıkmak, her şeyden önce darbelere karşı durmaktır.  Bu da ancak sağlam bir demokrasi düşüncesinin inşası ile mümkündür. Siyasal hayatımızda önemli bir yer işgal eden darbeler, topluma hem maddi hem de manevi telafisi imkânsız zararlar vermiştir. Son darbe girişimi olan 15 Temmuz’da milletimiz büyük bir ferasetle, yeni bir darbeye dur demeyi başarmıştır.

Yakın tarihimizin en önemli olaylarından biri olan 15 Temmuz, “küçük bir azınlığın” siyaseti şekillendirme girişimi olarak darbeler geleneğinin bir parçasıdır. Ülkemizde bir daha bu ve benzeri darbe girişimlerinin yaşanmaması için toplumumuzda demokrasi bilincinin yüksek olması ve darbeler tarihinin iyi incelenmesi gerekmektedir. Şüphesiz bu konuda en son gerçekleştirilmek istenen hain 15 Temmuz Darbe teşebbüsünün sağlıklı bir şekilde incelenip tahlil edilmesiyle, milletimizin istikbali adına önemli doneler elde edilebilecektir. Üniversitemiz Senatosu bu bilinçle, meseleye akademik bir yaklaşım geleneğini de başlatmak adına “Milli İrade ve Demokrasi” dersinin bir başlangıç olacağı düşüncesi ile bu dersi, önlisans ve lisans düzeyindeki tüm eğitim birimlerimizin ders müfredatına almıştır. 

Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube