Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGAM) Faaliyetlerine Başladı

Gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren Hitit Üniversitesi, son olarak bünyesine kattığı Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile uygulama ve araştırma merkezi sayısını 15’e yükseltmiş oldu. Kurulan bu yeni merkezin yönetmeliği de 02 Kasım 2017 tarihli ve 30228 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Bilindiği üzere göç, son dönemde dünyada yaşanan en ciddi sorunlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bugün yaklaşık 250 milyon kişi kendi ülkesinin dışında yaşamakta ve bu durum büyük oranda savaş, açlık, iç karışıklık ve iş bulamama gibi zorunlu nedenlerden kaynaklanmaktadır. Göçmenler daha çok göç yollarında yaşanan sorunlarla görünür olsalar da bu trajik olaylar işin sadece küçük bir kesitini oluşturmaktadır. Göçmenlerin gittikleri yeni ülkelerde başta dil, kültürel uyum, eğitim ve çalışma olmak üzere ciddi entegrasyon sorunları ile üstesinden gelmek zorunda kaldıkları oldukça uzun bir hayata tutunma süreçleri var. Bu süreci; göçe neden olan olayların travmatik etkisi, göç yollarının büyük tehlikeler içermesi ve şiddete maruz kalma gibi nedenlerle psikolojik;  gidilen ülkelerde var olan/oluşan ön yargılar, kültürel farklılıklar ve toplumsal uyum sorunları gibi nedenlerle sosyolojik; istihdam, maddi yardımlar ve yoksulluk gibi nedenlerden dolayı ekonomik; gettolaşma, yeni çatışma kaynakları oluşturma ve uluslararası ilişkileri etkileme gibi nedenlerden dolayı politik ya da başka gerekçelerle başka türde sorunlar olabilmektedir. Öte yandan iç göç sorunları da meselenin bir parçasıdır. Üstelik dünya çapında bu göçe konu olan insanların 800 milyona yaklaştığı göz önünde bulundurulursa, durumun ciddiyeti daha net bir şekilde anlaşılır. İç göçün kendine has sorunları olmakla birlikte, göçmen olmanın başta gidilen yerle uyum sağlama sorunları olmak üzere azımsanmayacak ortak sorunlar barındırdığı göz ardı edilmemelidir. Bu sorunların bazıları zaman zaman içinden çıkılamaz haller alabilmektedir.

Dolayısıyla göç ve göçmenlik oldukça karmaşık bir durumdur. Bu karmaşık meseleleri sorun yaşamadan atlatmak mümkün gibi görünmemekle birlikte, yaşanan sorunları üstesinden gelinebilir sorunlara dönüştürmek mümkündür. Bunun için öncelikle göçmen sorularının araştırılması, göçmenlerle ilgili verilerin derlenmesi ve sonuçların farklı bilim dalları aracılığı ile anlamlandırılması büyük önem taşımaktadır. Bu değerlendirmeler politikacılara ve uygulayıcılara yol gösterecektir. Bu bilimsel faaliyetler ayrıca yerel halk ile göçmenlerin birbirlerini daha iyi anlamalarını ve karşılıklı hoşgörüyü de güçlendirecektir. 

Göç ve göçmenlik gibi karmaşık sorunları bütün yönleriyle ele almak ve sorunlarla ilgili bilimsel çözümler önermek, kuşkusuz üniversitelerin ele alması gereken temel konulardan biridir. Bu bilinçle hareket eden Hitit Üniversitesi, göç ve göçmenlik sorunlarını ortaya çıkarmak, bunlara çözüm önerileri sunmak ve konu ile ilgili yapılacak çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere “Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” (HÜGAM)’ni kurmuştur. Böylece Üniversitemiz, bünyesindeki 15. araştırma ve uygulama merkezini faaliyete geçirmiş bulunmaktadır. 

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmeliği için Tıklayınız
Dünyadaki göçmen hareketliliğini gösteren özet tabloya ulaşmak için Tıklayınız
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube