Ders Müfredatlarımıza “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Dersi Eklendi

Hitit Üniversitesi olarak nitelikli bir eğitim verme ve akademik anlamda dünya bilim arenasında her geçen gün üst sıralara tırmanma gayretlerimizin yanında, toplumsal anlamda da sağlıklı sosyal analizler yapmak ve toplumumuzu iyi tanımak durumunda olduğumuz bilinciyle, dünyanın olduğu gibi ülkemizin de halen önemli bir sorunu olarak devam eden cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek adına tüm gayretlerimizle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Zira Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksine ve BM Toplumsal Cinsiyet Endeksine göre Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitim, ekonomi, sağlık ve istihdam gibi pek çok alanda kısmi iyileşmelere rağmen halen devam etmektedir.  

Eğitim birimlerimizin müfredat programlarını sürekli güncel tutmaya ve özellikle seçmeli dersler havuzunu çeşitlendirmeye çalışan Üniversitemiz, konunun önemine binaen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” dersinin birimlerimizin ders müfredatlarına eklenmesine karar vermiştir. Bu dersin birimlerimizin ders müfredatlarına eklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iklim ve farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşımaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin neden ve sonuçlarından yola çıkarak, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını irdeleyecek dersin, 19.000’e yaklaşan öğrencilerimiz aracılığıyla önemli bir işlev göreceği açıktır.  

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube