Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2017 Pazartesi

Helal Üretimle İlgili Dersler Müfredatımıza Girdi

Helal ürün ve helal hizmet sektörü dünyada her geçen gün iş hacmini arttırmaya devam ederken, bu sektöre talep de aynı oranda büyütmeye devam etmektedir. Dünya genelinde yaklaşık 1.8 milyar Müslümanın olduğu dikkate alındığında, helal sektörde (helal gıda, helal turizm, helal finans, helal sağlık, helal üretim gibi) Müslümanların ön planda olması gerektiği beklenen bir durum iken; yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir hacme sahip bu sektörde Müslümanların üretim payı sadece yüzde yirmide seyretmektedir. 

Helal sektörün ülkemizdeki durumu, dünya genelinden çok farklı durmamaktadır. Ülkemizde hızla büyüyen bu sektörün sadece helal gıda boyutunun yaklaşık 20 milyar dolarlık bir seviyeye ulaştığı ve sürekli büyüyen bir pazar olduğu dikkate alındığında, ülkemizde ilgili paydaşların konuyu daha yoğun bir şekilde gündemlerine almalarının gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonları çerçevesinde helal sektöre daha fazla yoğunlaşılması gerektiğinin bilinciyle hareket eden Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere eğitim birimlerimizin her düzeyinde ders müfredatlarına konu ile ilgili dersler konmuştur. Bu kapsamda son olarak çeşitli birim müfredatımıza

  • Helal Gıda ve Helal Turizm,
  • Helal Gıda Standardı,
  • İslami Üretim,
  • Temel İslam Ekonomisi,
  • İslami Sigortacılık Uygulamaları,
  • İslami Finansal Kurumlar,
  • İslami Finansal Kıymetler 

adlarıyla çeşitli dersler eklenmiş olup, öğrencilerimizi bu alanlarda donanımlı birer birey olarak yetiştirmek üzere, ihtiyaca binaen önümüzdeki dönemlerde müfredata aynı çerçevede yeni derslerin eklenmesine devam edilecektir. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube