Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2017 Pazartesi

Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi Açılışı Gerçekleştirilecektir

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte olmak üzere toplam 81 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bu kapsamda üniversitemiz çalışmalara başlamıştır. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilk etapta Ahşap Kalıpçı, Betonarme Demircisi, Betoncu, İnşaat İşçisi olmak üzere dört meslek dalında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek için ön sözleşme imzalanmıştır. Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) 16.08.2017 tarihinde akredite olmuştur. Yetkili Belgelendirme Kurumu (YBK) olmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Kasım ayı içerisinde gerekli işlemler tamamlanacak olup Aralık 2017 tarihinden itibaren söz konusu meslek dallarında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermeye başlayacaktır. Talep olması durumunda diğer 81 meslek alanlarında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek için kapsam genişletmeye gidilecektir.

Adaylar başvurularını:

Ödemeler

Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Çorum Ziraat Bankası IBAN:TR78 0001 0000 7855 9733 2850 01 Nolu hesaba yatırılacaktır.

İletişim Bilgileri

Hitit Üniversitesi - HÜBTUAM Personel Belgelendirme Birimi 

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE 

ÇORUM / TÜRKİYE 

Telefon: 0 364 219 28 90 /28 96

Faks: 0364 219 28 55 

hubtuamper@hitit.edu.tr


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube