Yayınlanma Tarihi: 13 Mart 2017 Pazartesi

Üniversitemizin Uluslararası Yayın Sayısındaki Artış Devam Ediyor

Üniversitelerin bilimsel üretkenliklerinin en önemli göstergelerinden birisi de, Akademik Yayın Performansı olarak da adlandırılan, öğretim elemanlarının yapmış oldukları bilimsel çalışmaların sonucunda yayınladıkları, uluslararası bilimsel değeri yüksek makalelerin sayısıdır. Söz konusu bu performans değerleri belirlenirken, öğretim elemanlarının Science Citation Index (SCI/SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) gibi uluslararası atıf indekslerinde basılmış olan makale sayıları dikkate alınmaktadır.

Üniversitemiz de bu hedefe yönelik olarak bilimsel gücü yüksek araştırmaların yapılabilmesi için gerekli evrensel ölçülerdeki çalışma ortamını sağlamak amacıyla öğretim elemanlarımıza her türlü fırsatı ve desteği vermek için çalışmalarına devam etmektedir. BAP Birimince son 5 yılda verilen yaklaşık 14.800.000 TL destek, bilişim ve kütüphane altyapısındaki gelişmeler ile sayısı her gün artan basılı ve elektronik yayın ve akademisyenlerin hizmetinde olan bilimsel veri tabanları, referans testlerin uygulanabildiği HÜBTÜAM ve altyapıları her gün daha da geliştirilen diğer laboratuvarlarımız, isteyen her araştırmacının, hatta öğrencilerimizin de bilimsel çalışmalar yapmak kaydıyla yurtdışına çıkışlarında örnek gösterilecek miktarda bütçe ve yaygınlıkta yapılan destekler ile bilimsel üretkenliği arttırmak için gereken uygun ortam oluşturulmuştur. 

Bunun sonucunda da, sosyal ve teknik bilimler, tıp ve sağlık bilimleri ve sanat konularında makaleleri ve atıfları listeleyen ve SCI/SCI-Expanded, SSCI ve AHCI’e erişim sağlayan veritabanı olan Web of Science verilerine göre Üniversitemiz akademisyenlerince hazırlanan makale sayısı 2016 yılında da artmaya devam etmiştir. Grafikten de görülebileceği gibi 2010 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı 0,3 iken 2016 yılında 207 yayın ile 0,8 e yükselmiştir.

Her geçen gün artan yayın sayımız ile Üniversitemizin ülkemiz ve dünya sıralamalarındaki yeri, hiç şüphesiz daha da yukarı çıkacaktır. 

Üniversitemizin uluslararası arenadaki bu başarısına katkı veren tüm öğretim elemanlarımızı gönülden tebrik ediyoruz.HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube