Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2017 Cuma

Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Kurumsal Değerlendirme Süreci Toplantısı Düzenlendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından "Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi Toplantısı", YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk kez geçen yıl başlatılan Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine ilişkin olarak 2016 yılında yaşanan deneyimleri de paylaşmak üzere düzenlenen toplantı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve YÖK Üyelerinin de katıldığı toplantıya, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam’ın da yer aldığı Yükseköğretim kurumlarından Rektör ve yönetici düzeyinde 350'nin üzerinde katılım sağlandı.

Toplantı açılışında, YÖK Başkanı Saraç ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Uzun, birer konuşma gerçekleştirdi.

Yeni YÖK olarak kalite odaklı büyümeyi önemsediklerini ve bu konuda birçok yeni ve yenilikçi girişimde bulunduklarını belirterek konuşmasına başlayan YÖK Başkanı Saraç, "ihtiyaç ve çözüm odaklı, hızlı, ancak bir o kadar da geleceğe etki değeri yüksek"  yaklaşımları hızla hayata geçirmeyi ilke edindiklerini söyledi. Bu kapsamda hayata geçirilen yenilikçi projeler hakkında bilgiler aktardı.

Küresel rekabette yer alabilmek için girdi süreçlerinden çok daha fazla çıktı süreçleri odaklı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu ve bu kapsamda gerçekleştirilen ve yapısal değişim niteliğinde olan girişimlerinin başında, "Kalite Kurulu'nun oluşturulması", "Misyon Farklılaşması odaklı İhtisaslaşma ve 100/2000 Doktora Bursları projesi olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı, Kalite Kurulu ile ilgili olarak, ilk yıl 20 Yükseköğretim Kurumumuzun dış değerlendirme sürecini tamamlamak hedeflerinin gerçekleştiğini belirterek 2017 yılı için hedefin 50 Yükseköğretim kurumumuzun dış değerlendirilmesinin tamamlanması olduğunu bildirdi.

YÖK Başkanı, kalite güvencesi süreçlerinin bu aşamaya getirilmesinde emeği geçen Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyelerine ve sürece gönüllü olarak katkı sunan ekibim olarak ifade ettiği tüm yükseköğretim camiasına kendisi ve Yükseköğretim Kurulu adına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Toplantıda konuşan Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun ülkemiz yükseköğretim sistemi açısından bir ilk olan ve gönüllülük esasına göre seçilen 20 Yükseköğretim Kurumunun Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında Şubat 2017 tarihi itibarı ile saha ziyaretlerinin tamamlandığını ve pilot olarak seçilen 2 Yükseköğretim Kurumumuzun Kurumsal Geri Bildirim Raporlarının hem Kalite Kurulu internet sayfasında hem de değerlendirilen 2 Yükseköğretim Kurumunun internet sayfalarında kamuoyu ile paylaşıldığını ifade etti.  

Yükseköğretim sistemimiz açısından kilometre taşı niteliğinde olan Kurumsal İç ve Dış Değerlendirme süreçlerine ilişkin ilk uygulamalardan edinilen deneyimlerle, söz konusu sürecin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da ayrıca devam edildiğini vurgulayan UZUN, Takım Başkanlarından, Kurum Yöneticilerinden ve takım üyelerinden sürece yönelik görüş ve önerilerinin alındığını ve bu görüş ve önerilerin Kalite Kurulu tarafından nicel ve nitel değerlendirmelerinin yapılarak toplantıda paylaşılacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından kurumsal değerlendirme süreci ile ilgili katılımcıları bilgilendirmek üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım tarafından "Yükseköğretim Kurumlarının 2015 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi ", Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu tarafından "2016 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi" ve Prof. Dr. Orhan UZUN tarafından ise "Kurumsal Değerlendirme Süreci ve 2017 Değerlendirme Takvimi" konularında yapılan sunumları takiben gerçekleştirilen genel değerlendirme ve soru-cevap oturumunun ardından toplantı sona erdi.


Kaynak: YÖKHIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube