Yayınlanma Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar

Üniversitemizde Bir Bölüme Daha Onay Verildi

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Hukuk Bölümü’ne bağlı Adalet Programı açılmasına ilişkin YÖK’e yaptığımız teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07.06.2017 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüştür. 

Niçin Adalet?

Programın öncelikli amacı mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru yetiştirmektir. Bu amaçla, iki yıllık önlisans programında öğrencilerimiz temel hukuk bilgisi yanında bilgisayar kullanımı ve büro yönetimi tekniklerini de öğreneceklerdir. Ayrıca yoğun ve nitelikli bilgisayar eğitimi sayesinde mezunlarımız hem kolay iş bulma hem de çalıştıkları alanda hızla yükselme şansına sahip olacaklardır. 

Kariyer İmkânları

Türkiye'de 5235 sayılı Kanunla Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulması, adalet hizmetlerinde doğrudan aranan ve hizmet veren ara kademedeki meslek memuru ihtiyacını artırmıştır. Bunun yanı sıra özel sektörde, kamu yönetiminde yer alan bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, bankalar ve finans kurumlarının da hukuki konularda ara eleman ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu çerçevede mezun öğrenciler gerek kamu gerekse özel sektörde iş imkânına sahip olmaktadır. Tüm yargı çeşitleri içerisinde mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru olmak yanında, noterlerde ve avukat bürolarında bu program mezunları tercih edilmektedir. Mezunların Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerinde öğrenim görme imkânına sahip olmaları, programın önemli bir avantajıdır.

2011 yılında ilimiz merkezinde bulunan Meslek Yüksekokulunda toplamda 27 program bulunurken, Meslek Yüksekokulu’nun daha sonra 2’ye bölünmesinin ardından şu anda sadece Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 27, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda da 19 programa ulaşılmış durumdadır. Böylece ilimiz merkezinde program sayısında %70’in üzerinde artışla toplamda 46 programa ulaşılmış durumdadır. 

Üniversitemiz geneline bakıldığında ise, 2011 yılında meslek yüksekokullarında toplam 52 program bulunurken bugün program sayısı %86,54’lük artışla 97’ye ulaşmış durumdadır. 


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube