Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasına YÖK’ten Onay

Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim dalında  Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı açılması  konusunda YÖK’e yapmış olduğumuz teklifimiz 07.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir. 

Son yıllarda Moleküler Biyoloji alanında gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucunda gelişen biyoteknoloji, şimdiden endüstrinin pek çok alanını şekillendirmeye başlamış olmasına rağmen ülkemizde bu alanlarda yetişmiş uzman kişiler az sayıdadır. Bu program, ülkemizde moleküler biyoloji, genetik, biyokimya ve biyoteknoloji alanlarında bu eksikliğin doldurulmasını ve yeni oluşumlara yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, yüzyılımız için önceliği belirlenmiş olan bu alanlarda ülkemiz için gerekli olan yetişmiş insan gücü açığı kapatılabilecektir. Programın interdisipliner özelliği sayesinde farklı lisans programlarından gelebilecek olan öğrencileri birleştirici ve yeterince güçlü bir eğitim tabanı oluşturacak, ayrıca Moleküler Biyoloji-Genetik ve biyoteknoloji alanında doktora düzeyine hazırlayıcı eğitim olanaklarına imkan veren bir yapıyı sağlayacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik tezli yüksek lisans programı ile birlikte 24 yüksek lisans, 7 doktora olmak üzere toplam da 31 lisansüstü program sayısına ulaşılmıştır. Söz konusu programımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız devam etmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube