Yayınlanma Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı

Lisansüstü Programlarımıza Başvurulara Bu Yıl Da Yoğun İlgi Oldu

Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi yüksek lisans ve doktora programlarımıza yoğun bir talep gerçekleşti. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 tezsiz yüksek lisans (İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi), 8 tezli yüksek lisans (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih,Arkeoloji, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Temel İslam Bilimleri) ve 4 doktora (İşletme, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve Beden Eğitimi ve Spor) olmak üzere toplam 14 programı için 970 başvuru gerçekleşti.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün  7’si yüksek lisans (Fizik,Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Matematik) ve 2’si doktora (Makine Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği) olmak üzere toplam 9 program için 118 başvuru yapıldı.

Sağlık Bilimleri Enstitümüzde ise 1 tezsiz yüksek lisans (Beden Eğitimi ve Spor) ve 2 tezli yüksek lisans (Hemşirelik, Beden Eğitimi ve Spor) olmak üzere toplam 3 programa 162 başvuru yapıldı.

Bu sonuçlara göre 3 enstitümüzde toplamda 3 tezsiz yüksek lisans,17 tezli yüksek lisans ve 5 doktora programına daha önce belirlemiş olduğumuz 466 kontenjan için toplam 1250 başvuru gerçekleşti. Lisansüstü programlarımıza başvurular elektronik ortamda alınmış olup, eksiksiz yapılan başvurular değerlendirmeye alınmıştır. Ardından bu başvurular Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ÖğretimYönetmeliği'nin 6. ve 16. maddelerinde belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak lisansüstü öğrenci adayları belirlenmiştir. Buna göre bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak adayların belirlenmesinde adayın ALES ve Yabancı Dil puanı ile mezuniyet notu belirlenen oranlarda dikkate alınarak en yüksekten aşağıya doğru kontenjanın iki katına kadar bir sıralama yapılmıştır.

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavına Çağrılacak Adayların Belirlenmesinde Esas Alınan Kriterler

Program Türü

ALES

Yabancı Dil

Mezuniyet Notu

Tezli Yüksek Lisans Programları ve

Doktora Programları

% 50

% 25

%25

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

-

 

-

Lisans Mezuniyet Not Ortalaması


03-04 Temmuz 2017 tarihlerinde ilgili enstitülerimizin belirlediği yer ve saatte yapılması planlanan lisansüstü programa giriş sınavında başarı notunun hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Yüksek lisans başvurularında yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan düşük puan alan aday, başarısız sayılacaktır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilecektir.

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavında Esas Alınacak Kriterler

Program Türü

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet Notu

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavı

Tezli Yüksek Lisans Programları

% 50

% 10

% 20

% 20

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

-

-

% 50

% 50


Doktora programlarına başvurularda yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday başarısız sayılacaktır. Aşağıdaki kriterler çerçevesinde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenciliğe kabul edilecektir. 

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavında Esas Alınacak Kriterler

Program Türü

ALES/TUS

Yabancı Dil

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu

Bilimsel Değerlendirme ve/veya Mülakat Sınavı

Doktora Programları

% 50

% 10

% 20

% 20


Lisansüstü programlarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı başvuruda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca ön değerlendirme aşamasını geçerek bilimsel değerlendirme sınavına girecek olan tüm yeni lisansüstü öğrenci adaylarımıza başarılar diliyoruz.

 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube