Yayınlanma Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi

Bankacılık ve Finans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımız Açıldı

Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı ile Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı açma konusunda YÖK’e yaptığımız teklif, 06.07.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında kabul edildi.

Bu program, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren profesyoneller ile reel sektörde çalışanlara yönelik olarak tasarlanmıştır. Programın kazandırmayı hedeflediği yetkinlikler finansal ekonomi, finansal piyasalar ve kurumlar, bankacılık teorisi ve uygulamaları, katılım bankacılığı teorisi ve uygulamaları, sigortacılık teori ve uygulamaları, uluslararası finansal sistem, güncel bankacılık uygulamaları, finansal krizler ve küresel sermaye hareketlerini kapsamaktadır. 

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programının teori ile uygulamanın en uygun bileşimini yakalamaya dönük perspektifi, katılımcıları ayrıntılara hâkimiyet ve büyük resmi görebilme becerisi ile donatmaktadır. Katılımcıların özel ve kamu sektöründe, bankalarda, finansal aracı kurumlarda ve sigorta şirketlerinde görev almak üzere, nitelikli uzman ve üst düzey yönetici adayları olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir. Buna ek olarak, akademik yönelimli katılımcılar için yeni bilgi üretmeye yönelik yöntem bilgisi ve araçlara da geniş yer verilmektedir. 

Ulusal ve Uluslararası finansal kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlikle öğrenci eğitimini hedefleyen Tezli Yüksek Lisans programında eğitim-öğretim sürecinde uluslararası kabul görmüş teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik çalışmalara da yer verilecektir. Programın müfredatında, banka ve finans sektöründe duyulan uzman eksikliğini gidererek, her türlü işletmenin daha başarılı yönetilmesi için finansal sorunlara yönelik gerekli altyapının ve finansal araçların, politika ve stratejilerin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu nedenle program, bankacılık ve finans alanına yönelik tüm temel ve çağdaş dersleri içermektedir. Ayrıca program içeriğinde Katılım Bankacılığı alanında da hem teorik hem de uygulamalı eğitimlere yer verilecek olup, Katılım Bankacılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla kurulan irtibatların bu eğitim kapsamında öğrencilere fayda sağlaması da hedeflenmektedir. 

Yeni açılan Bankacılık ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı’na gerekli tüm ön hazırlıklar yapılarak bu yıl öğrenci alımı planlanmaktadır. Özellikle iş dünyasından yoğun talep aldığımız tezsiz yüksek lisans programına da en kısa sürede öğrenci alımı için gerekli mevzuatla ilgili teknik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Üniversitemiz bünyesinde yeni açılan Bankacılık ve Finans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 10’u tezli ve 5’i tezsiz olmak üzere 15 yüksek lisans ve 5 doktora programı ile toplam 20 lisansüstü programına ulaşılmıştır. Üniversitemiz geneline bakıldığında ise Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitülerimizde 20’si tezli ve 6’sı tezsiz olmak üzere 26 yüksek lisans ve 8’i de doktora olmak üzere toplam 34 lisansüstü programına ulaşılmıştır.
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube