Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulumuz, Spor Bilimleri Fakültesi’ne Dönüştürüldü

Üniversitemiz bünyesinde lisans eğitimi veren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun Spor Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmesine ilişkin teklifimiz incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda, 12/06/2017 tarih ve 2017/10456 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Bakanlar Kurulu Kararı’nın 30 Temmuz 2017 Tarih ve 30139 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla, fakülte sayımız da 9’e yükselmiş oldu.

Üniversitemiz Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31.03.2009 tarih ve 9252 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca 10.04.2009 tarihinde kararlaştırılmış ve 28.04.2009 tarih ve 27213 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kurulmuştu. 2011-2112 yılında eğitim-öğretime başlayan ve öğrenim süresi 4 yıl olan Yüksekokulumuzda Antrenörlük Eğitimi (Normal Öğretim ve İkinci Öğretim), Spor Yöneticiliği (Normal Öğretim ve İkinci Öğretim), Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (Öğretmenlik) ve Rekreasyon  bölümleri bulunmakta olup, burada 1132 öğrenci lisans eğitimi görmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda ise Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek lisans (tezli ve tezsiz) ve doktora eğitimleri de devam etmektedir. 

Spor bilimleri fakülteleri insanların yaşam kalitelerini artıracak, bilimsek eğitim, araştırma ve oluşturulmuş projeler sayesinde sportif ve sosyal amaçlar doğrultusunda sağlıklı insanlar yetiştirilmesinde katkı sağlamak, toplumda sporu bir yaşam tarzı hailene gelmesini sağlamak için faaliyet oluşturan eğitim kurumudur. Mesleki bilgi ve becerileri bir araya getirerek, öğrencilere bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen zekayı verecek beden eğitimi ve antrenör ile spor öğretmeni eğitimleri vermek, bu fakültenin en temel amacıdır.

Spor Bilimleri Fakültesi’nin kurulması ile Üniversitemizde 9 Fakülte, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitü bünyesinde, 73 Lisans, 107 Önlisans, 26 Yüksek Lisans ve 8 Doktora programı ile toplam 134 program sayısına ulaşılmıştır.

Kurulan yeni Fakültemizin Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Yeni Fakültemizin kuruluşunun yer aldığı Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube