Yayınlanma Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma

Üniversitemiz KEP Sistemine Geçti

Üniversitemiz, 1 Ocak 2015 tarihinde tüm birimleriyle birlikte hayata geçirdiği Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile birlikte bürokrasi yükünden kurtularak hizmet kalitesini artırırken zaman, kâğıt ve toner kullanımından da büyük tasarruf sağlamıştır.

2017 Haziran ayı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları arası resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde gönderilip alınmasını sağlayan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine geçiş yapmıştır. Daha hızlı, nitelikli ve verimli hizmet verme amacıyla 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren faaliyette bulunan Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile yaklaşık 1 milyon A4 kâğıt kullanımının önüne geçilmiştir. Bununla birlikte yüzlerce toner ve evrak ulaşımında harcanan zamandan tasarruf sağlanmış olmakla birlikte hava, su ve çevre kirliliği gibi olumsuzlukların da önüne geçilmiş bulunmaktadır.

Haziran 2017’de faaliyete geçen KEP sistemi sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik olarak resmi evrak gönderimi ve alımı yapan Hitit Üniversitesi, evrakların ilgili kurumlara ulaşımını anlık gönderim sayesinde yüzde 100’e yakın bir zaman tasarrufunu sağlamıştır. Ayrıca posta ücretlerinde de yaklaşık 1/20 oranında büyük bir tasarruf sağlamıştır. Üniversitemiz Ocak 2015 tarihinden itibaren tüm birimleriyle birlikte kurum içi ve kurum dışı yapılan yazışmalar neticesinde;

  • Kâğıt tüketiminde % 90
  • Toner tüketiminde % 85
  • Evrakların kurum içi ulaşım sürelerinde % 95
  • Evrak ulaşımı için kullanılan taşıt sayısı ve yakıt tüketiminden % 80
  • Evrak dağıtımı yapan personel sayısında % 80
  • KEP sistemi sayesinde posta ücretlerinde % 95
  • KEP sistemi ile evrakların ulaşım süresinde % 95

oranında tasarruf sağlamıştır.

Üniversitemiz, çevrenin korunması kapsamında gereken koşul ve kaynakların eksiksiz olarak temin edilip sağlanması konusunda çalışmalar yapılmasını hedef ve ilke olarak benimsemiştir. Çevre bilincine verdiği önemi uygulamalarıyla da göstermekte olan üniversitemiz, Yeşil Kampüs olma hedefiyle bu çalışmalarla örnek model olmayı amaçlamaktadır.


            HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube