Yayınlanma Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı

Üniversitemizden GreenMetric 2016 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında Büyük Başarı

GreenMetric 2016 Dünya Üniversiteleri Sıralaması sonuçlarına göre Üniversitemiz, Türkiye’den katılan devlet üniversiteleri arasında 3. oldu.

Üniversitelerin Yeşil Kampüs hedefi doğrultusunda küresel iklim değişikliği ile mücadele, enerji ve su tasarrufu, atık dönüşümü, yeşil ulaşım ve bu hedefe yönelik eğitim konularındaki çalışmalarının değerlendirildiği ve dünyanın 74 farklı ülkesinden 516 üniversitenin katıldığı sıralamaya 2016 yılında ilk kez katılan Üniversitemiz, dünya sıralamasında da 304. sırada yer aldı. 

Türkiye’den katılan tüm üniversiteler içinde konu ile ilgili eğitim çalışmaları kategorisinde 1. sırada yer alan Üniversitemiz, enerji ve iklim değişikliği kategorisinde ise dünya sıralamasında 160., Türkiye sıralamasında ise devlet üniversiteleri içinde 2. sıradadır.

Değerlendirmek İçin Ölçmek Şart

GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması, 2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından geliştirilmiş bir platformdur. Bu sıralamanın amacı, dünyadaki üniversitelerin Yeşil Kampüs açısından durumlarını, üniversitelerin sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını ve politikalarını değerlendirerek küresel iklim değişimi ile mücadele, enerji ve su tasarrufu, atık dönüşümü ve yeşil ulaşım konularına dikkat çekmektir. GreenMetric Üniversite sıralaması platformunda farklı ülkelerden başvuran pek çok üniversitenin “altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim” alanlarındaki çalışmaları değerlendirilmekte ve aldıkları puanlara göre sıralama yapılıp kamuoyuna duyurulmaktadır. 

Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açıktır. 

GreenMetric sıralamasında Üniversitemizin elde ettiği bu sevindirici sonuçlar, hızla devam eden Yeşil Kampüs çalışmalarımız için de yol gösterici niteliktedir. 


Üniversitelerde Kalite Yarışı

Dünyada üniversite ve yükseköğretim kurumlarının sayısı 25.000’e yaklaşmış olup her konuda yaşanan kıyasıya rekabet yükseköğretimde de kendini göstermektedir. Bu konuda hemen tüm üniversiteler birbirleri ile ciddi şekilde yarışmaktadır. Bu yarış öncelikli olarak nicelikten ziyade nitelik özellikler konularında olmaktadır.  Bu anlamda pekçok uluslararası bağımsız kurum tarafından, pek çok farklı alanda değerlendirmeler yapılmakta ve bunlar kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Artık öğrenciler tercihlerinde bu standartları dikkate almakta, kurumlar da bu doğrultuda kalite güvence sistemlerini kurup, yeni model arayışları ile sürdürülebilir kalite konusunda yoğun gayretler göstermektedir.  

Günümüzde sadece eğitim alanında değil artık fiziki mekanlarda da standartlar aranmakta, sürdürülebilirlik, çevre dostu, enerji verimliliği, atık yönetimi, yeşil alan gibi konularda da üniversiteler değerlendirilerek elde edilen bulgular kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Üniversitemizde Kalite Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bilindiği gibi Üniversitemiz Mühendislik Fakültemizde Makine ve Kimya Mühendisliği bölümlerimiz eğitimde MÜDEK akreditasyonu kapsamında yapılan değerlendirmeden başarı ile geçmiştir.  MÜDEK akreditasyonu, mezunlarımızın temel mühendislik alt yapısının yanı sıra, takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi gibi becerilere; mühendislik uygulamalarının çevreye,  güvenliğe etkileri ve etik uygulamalarla ilgili bilgiye sahip olmaları ile ilgili uluslararası standartlara uygun bir eğitim aldıkları konusunda da bir güvence anlamı taşımaktadır. 

Bu yıl öğrencilerine Çorum’da eğitim vermeye başlayacak olan Tıp Fakültesi de, ders müfredatını bu çerçevede hazırlamış olup, ilk aşama olarak tıp eğitimimizi üniversitemizde yapabilecek yetkinliğe sahip olması nedeniyle gerekli izinleri kolayca almıştır. Yakın zamanda da akreditasyon süreci başlatılacaktır. 

Merkez laboratuvarımızda (HÜBTÜAM) yapılan kalite odaklı çalışmalar neticesinde MYK ve TÜRKAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Mesleki Yeterlilik ile ilgili süreç tamamlanmak üzeredir. Benzer şeklide Sağlık Bakanlığı ile uzun süredir yürütülen çalışmalar neticelenmiş ve ”Diş Hekimliği-İmplantlar-Kemik içi Diş İmplantları İçin Dinamik Yükleme Deneyi” testine ait yetkili test laboratuvarı olma hakkı kazanılmıştır.

Tüm bunlar Üniversitemizin nicelik olarak büyümesinin yanı sıra nitelik unsurunun da  dikkate alınmasının sonuçları olup Üniversitemiz ile ilgili farkındalığın oluşturulması ve tercih edilebilirliğinin arttırılması konusunda hiç şüphesiz büyük bir öneme sahiptir.

Bu kapsamda Üniversitemiz, geçen 5 yılda yaklaşık 80 dönüm arazimizi 2700 dönüme çıkarmış ve modern bir alt yapı ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir işletme modeline sahip, modern ve çevreci bir anlayışla binalarımızın yapımına başlanmıştır. 

Eğitimde çevresel faktörlerin öğrenmeye katkısının %20’nin üzerinde olduğu gerçeği göz önüne alınarak kimlikli ve insan odaklı bir yapılaşma konseptini benimseyen üniversitemiz, bu konuda yaptıklarının da uluslararası standartlara sahip olduğunu belgelemek üzere bu alanda da uluslararası arenada bir yarışa girmiştir. Bu kapsamda ilk kez başvurduğumuz GreenMetric sıralamasında aldığımız başarı, devam etmekte olan çevre dostu Yeşil Kampüs çalışmalarımız için bizi daha da yüreklendirmiştir.  


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube