2.250 Öğrencimize Kısmi Zamanlı Çalışma İmkânı Sağladık

Üniversitemizde öğrencilerimizin boş zamanlarını çalışarak değerlendirmeleri, kişisel gelişimlerine katkı sağlamaları ve çalışmaları karşılığında maddi destek elde etmeleri amacıyla öğrencilerimize sunulan “Kısmi Zamanlı Çalışma” fırsatı 2011 yılından bu yana artarak devam etmektedir. 

Üniversitemizde her geçen gün yaygınlaşan bu uygulamayla öğrencilerimiz ders saatleri dışındaki zamanlarında çeşitli birimimizde (eğitim birimleri, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, kütüphane, ofisler, merkezler vb) günlük en fazla 3 saat, haftalık en fazla 15 saat ve toplamda aylık en fazla 60 saat olmak üzere çalışmaktadırlar.

Kısmi Zamanlı Çalışma ile 2.250 Öğrencimiz Desteklendi

“Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları” kapsamında Üniversitemiz birimlerinde talep eden öğrencilerimize boş zamanlarında çalışma imkânı sağlanarak, çalışmaları karşılığında verilen ücretle bir yandan öğrencilerimize ekonomik destek sağlanmaya, diğer yandan da çalıştıkları birimde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmalarına çalışılmaktadır. Bu kapsamda kısmi zamanlı çalışma imkânı ile 2011 yılından itibaren toplamda 2.250 öğrencimiz desteklenmiştir. 

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan: “Kısmi Zamanlı Öğrencilerimizi Desteklerken Onları Aynı Zamanda Hayata Hazırlıyoruz” 

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Öğrencilerimizin kişisel gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan kısmi zamanlı çalışma imkânı ile onların etkili ve güçlü iletişim kurabilme, takım çalışmasında uyum, liderlik ve etkili zaman yönetimi gibi pek çok beceri kazanmalarına; iş düzeni ve disiplini hakkında tecrübeler elde etmelerine imkân sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bu sayede düzenli çalışma alışkanlığı, sorumluluk bilinci, farklı alanlar hakkında bilgi ve görüş sahibi olma gibi olumlu davranışlar elde etmektedirler. Bu aynı zamanda onların ekonomik ve sosyal açıdan gelişimlerine önemli katkı sağlayacaktır. Bizler bu bilinçle Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimizi en üst seviyede mezun edebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizden gelen talepler ve Üniversitemizin imkânları çerçevesinde ücret mukabili kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimizin sayısını her yıl arttırmaya azami gayret sarf ediyoruz” dedi. 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü



HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube