Bölgemizdeki Tek Merkez: HÜBTUAM Personel Belgelendirme Birimimiz Büyüyor

Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda Türkiye’de yetkilendirilmiş 8 üniversite arasında yer alan ve bölgemizdeki tek Yetkili Belgelendirme Kurumu olan Üniversitemiz, mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilen meslek dallarından Ahşap Kalıpçı, Betonarme Demircisi, Betoncu ve İnşaat İşçisi alanını bünyesinde bulundurmaktadır.

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25.05.2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24.03.2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26.09.2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte olmak üzere toplam 81 meslekte belge zorunluluğu başlatılmıştır. 11.11.2018 tarihinde yayımlanan tebliğ ile de Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 81’den 117’ye çıkarılmış olup ilgili tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

Bu çerçevede Üniversitemizin, yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte meslek dallarının kapsamını genişletmek amacıyla yeni alanlara başvuruları devam etmektedir.  

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan’dan Merkezimize Ziyaret

Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HÜBTUAM Müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Hasan Baylavlı ile birlikte Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM) Personel Belgelendirme Birimini ziyaret etti. 

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra toplumun her kesimine dokunmaya ve fayda sağlamaya çalıştığını ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Personel Belgelendirme Birimi ile Çorum’un ve bölgenin önemli bir eksikliğinin giderildiğini belirterek uluslararası standartlara uygunluğu belgelendirilmiş bir merkez olan HÜBTUAM Personel Belgelendirme Birimimizin sahip olduğu 4 meslek dalında belgelendirme faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. 

Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup bu durumun diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen kişiler dışında Bakanlıkça belirlenen meslek alanlarında çalışanların mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları zorunluluğunun getirildiğini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu kapsamda Üniversitemizin tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da sahip olduğu vizyon çerçevesinde teknik ve insan kaynakları bakımından altyapısının yaklaşık 2 yıl önce tamamlandığını vurgulayarak gelinen noktada Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bölgemizde yetkilendirme almış tek kurumun HÜBTUAM Personel Belgelendirme Birimi olduğunun altını çizdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, merkezimizin Türkiye’nin her tarafından yapılan başvurulara hizmet verebilecek yetkiye sahip olduğunun altını çizerek Mesleki Yeterlilik Belgesi konusundaki katkılarından dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman ile bu süreçte olduğu gibi her zaman Üniversitemize destek veren ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür etti.HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube