Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2018 Pazartesi

Rakamlarla HİTÜ: Öğrencilerimize Burs Desteğimiz Artarak Devam Ediyor

Üniversitemiz, eğitim görmekte olan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir nebze de olsa daha iyi şartlarda eğitim sunmak amacıyla imkânlar ölçüsünde destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize Üniversitemiz, hayırseverlerimiz ve çeşitli kurumlar tarafından farklı nitelikte burslar sunulmaya çalışılmaktadır. Üniversitemiz Hitit Vakfı, Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA), Ömer Derindere Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitimleri süresince verilmek üzere burs desteği sağlamaktadır. Öğrenci odaklı yönetim anlayışla imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilen destek, her geçen gün artmaya devam etmektedir.

Ücretsiz Yemek Bursu

Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize yemek adı altında ücretsiz yemek tahsis edilmekte ve ihtiyaç sahibi her bir öğrencimize bu destek kapısı açık tutulmaktadır. 2011 yılında 290 öğrenciye yemek bursu verilirken 2015 yılı içerisinde yemek bursu verilen öğrenci 500’e, 2017 yılında ise % 124’lük bir artışla 650 öğrenciye ulaşmıştır. Ayrıca 2011 yılından itibaren yemek bursu verilen toplam öğrenci sayısı 3.290’dır. Kısmi Zamanlı Çalışma Desteği
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında, Üniversitemiz birimlerinde talep eden öğrencilerimize boş zamanlarında çalışma imkanı sağlanarak, çalışmaları karşılığında verilen ücretle bir yandan öğrencilerimize ekonomik destek sağlanmaya, diğer yandan da çalıştıkları birimde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmalarına çalışılmaktadır.  Bu kapsamda 2011 yılında 150 öğrenci kısmi zamanlı çalışma desteğinden faydalanırken, 2015 yılında bu rakam 320’ye, 2017 yılında ise % 133’lük bir artışla 350’ye çıkmıştır. Bu şekilde 2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar toplam 1.900 öğrenci kısmi zamanlı olarak desteklenmiştir. 

Hitit Vakfı Bursları
2015 yılından beri Üniversitemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin bir kısmı, hayırsever iş insanları tarafından oluşturulan Çorum Hitit Vakfı tarafından desteklenmektedir. 2015 yılında bu Vakıf tarafından 29 öğrenciye, 2016’da 37 ve 2017 yılında ise 46 öğrenciye burs desteği sağlanmıştır. 

Ömer Derindere Vakfı Bursları
Hemşehrimiz hayırsever iş insanı Ömer Derindere tarafından da bazı ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz desteklenmektedir. Bu kapsamda 2012 yılından bugüne kadar toplam 365 öğrencimize burs desteği sağlanmıştır.

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Bursları
Yine hayırsever iş insanlarımız tarafından oluşturulan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) tarafından da bazı ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz desteklenmektedir.  Vakıf tarafından ilk olarak 2012 yılında 38 öğrenciye burs desteği sağlanmıştır. Destek verilen öğrenci sayısı yıllara göre değişmekle birlikte, 2017 yılında 60 öğrenci; bugüne kadar da toplam 415 öğrencimiz bu vakıf tarafından desteklenmiştir.
Üniversitemiz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da imkânları ölçüsünde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi desteklemeye devam edecektir.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube