Yayınlanma Tarihi: 02 Mart 2018 Cuma

“Vergi, Kayıtdışılık, Küresel Sermaye ve Sanal Para” Konulu Panel ve Çalıştay Düzenlendi

Üniversitemizde Vergi Haftası dolayısıyla “Vergide Güncel Sorunlar, Kayıtdışılık ve Kayıtdışılığın Yeni Boyutu, Küresel Sermaye Hareketleri ve Sanal Para” panel ve çalıştayı düzenlendi.

Erol Olçok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak, Üniversitemiz öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini, ciddi faaliyetler ve projeler yaptığına dikkat çekerek “Bu proje ve çalışmaların yapılmasındaki temel kaynağımız hiç şüphesiz bu milletin vergilerinden alınan paralarla bizlere sağlanmış bütçeler. Böylesine anlamlı bir haftada vergileriyle, emekleriyle bizlere destek veren iş adamlarına, sanayicimize, memurumuza her kesime teşekkür etmek istiyorum. Bunun farkındayız ve bu bize ayrıca ağır bir sorumluluk yüklüyor. İnsanların vergisiyle desteklenen bir kurumda çok daha büyük faaliyetler yapmamız gerektiğinin farkındayız” dedi.

Hitit Üniversitesi olarak klasik eğitimin dışında her alanda bir faaliyet yapmaya ve farkındalık oluşturma gayret ettiklerini ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, vergiyi kamunun en önemli kaynaklarından bir tanesi olduğunu belirtti ve “Literatürde 80-90 trilyon dolarlık tüm ulusların bütçesinden bahsediliyor ama bir yılda dünyada dönen paranın 800-900 trilyon dolar ulaştığı bilinen bir gerçek. Kayıtdışılık, para, finans çok farklı kaynaklara döndü. Biz bunları takip etmek zorundayız ve bu çalıştayı bu nedenle çok önemsiyoruz. Sizlerin Türkiye’nin gelecek, aydınlık insanları olarak, kararvericileri olarak bu süreçleri takip etmeniz gerekiyor” dedi. 

‘Bitcoin’ adıyla bilinen sanal para biriminin yıllar öncesinden plânlandığını ve 1988 yılının ‘The Economist’ dergisinin kapağında sanal paranın logosuyla birlikte yer aldığını vurgulayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “30 yıl öncesinde planlanmış olan bir para biriminden biz yeni haberdar olduk. Parayı kontrol edemezseniz hiçbir şey yapma şansımız yok. Sizlerin eğitimlerini, bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz” diyerek etkinliğin düzenlenmesinde eöeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğin panel kısmında Çorum Defterdarı Durak Sercan, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Maliye Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Aytaç konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Deniz Aytaç, vergiyi geleceğimizin teminatı olarak nitelendirerek mükellefin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Bu çerçevede ekonomideki değişim, değişen teknoloji ve e-ticaret hacmindeki artış ile vergi mevzuatındaki değişikliklerin önem arz ettiğini ifade eden Doç. Dr. Aytaç, gönüllü uyum düştükçe kayıtdışı ekonominin arttığını belirtti ve “Kayıtdışılık arttıkça da hasılatımız düşüyor. Böyle olunca da vergi yükümüz artıyor. Çözüm, vergi bilincinin sağlanmasıdır” dedi. Doç. Dr. Aytaç konuşmasında verginin topluma iyi anlatılması gerektiğinin önemine değinerek tüm hizmetlerin vergi ile yapıldığını vurguladı.

Çorum Defterdarı Durak Sercan da konuşmasında maliyenin geçmişi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Vergi ve devlet ilişkisine değinen Defterdar Sercan, devletlerin başka devletlerden ancak, iktisadi ve ticari anlaşmalar veya kredi ve yardımlar yoluyla gelir elde edebileceğini söyleyerek “Devletlerin dahili gelirlerinin önemli kısmı vergilerden sağlanmaktadır. Bu nedenledir ki vatandaşından az veya çok vergi almayan devlet yok gibidir” dedi. 

Devletin temel görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu kaynakların başında vergi gelirleri bulunduğunu söyleyen Durak Sercan, İslamda vergi konusuna da değinerek ülkemizde vergi kaçıranlar için öngörülen cezalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak mükellefin vergi kaçırmasını asgariye indirmek için etkin ve caydırıcı bir vergi sistemi oluşturulması gerektiğini dikkat çekti.

Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ise “Kamu gelirlerinin en büyük kalemini oluşturan vergiler, kamu harcamalarının finansmanında, ekonomik istikrarın sağlanmasında, büyüme ve kalkınmanın teşvik edilmesinde, yatırım ve istihdamın arttırılmasında rol oynayan temel araçlardan birisidir” diyerek vergilerin etkin bir şekilde toplanmasının kayıtdışı ekonomiyle mücadelede büyük önem art ettiğini belirtti. Kayıtdışı ekonominin finansal kaynakların azalmasına neden olduğunu ifade eden Solak, Kayıtdışı ekonomi ile mücadelede Maliye Teşkilatına büyük görev düştüğünün altını çizdi.

Programım çalıştay bölümü ise iki otorujm halinde gerçekleştirildi. Çalıştayın ilk oturumunda Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak ve Gelir Uzman Yardımcısı Ufuk Akgöl “Kayıtdışılık” konusunda, Gelir Uzmanı Kamer Çelik ise “Eylem Planları Kapsamında Kayıtdışılıkla Mücadele Politikaları” ile ilgili sunum yaptılar.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise Üniversitemiz İİBF öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Aytaç “Sanal Para ve Vergilendirilmesi”, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Koç “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Yrd. Doç. Dr. Ufuk Gergerlioğlu “E-ticaretin Vergilendirilmesi” ve Yrd. Doç. Dr. Mete Dibo “Küresel Sermaye Hareketlerinin Vergisel Boyutu” başlıklı sunumlarını yaptılar.

Etkinlik soru cevap kısmının tamamlanmasıyla sona erdi.HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube