Yayınlanma Tarihi: 04 Mart 2018 Pazar

Rakamlarla HİTÜ: Araştırma-Geliştirme Faaliyetlerine Yatırımlar Devam Ediyor

Günümüzde toplumların refah düzeyinin yükseltilmesinde o ülkenin rekabet gücünün önemli bir etken olduğu ve rekabet yeteneğinin de bilim ve inovasyondan beslendiği görüşü genel kabul görmektedir. 

Bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak, yenilik üretmeye yönelik çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanımı olarak tanımlanan AR-GE (Araştırma ve Geliştirme), küresel dünyada ülkelerin yüksek rekabet gücüne sahip bir yapıya dönüşmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Bunun en önemli göstergesi de, dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerin Ar-Ge harcama miktarları ve bu harcamaların gayri safi yurtiçi hasılaya oranının göreceli olarak diğer ülkelerden ne kadar fazla olduğudur. 

Ülkemizde de AR-GE harcamaları için ayrılan payın arttırılması, bir hükümet politikası olarak kabul edilmiş olup bunun sonucunda da yıllar içinde artış göstererek gayri safi yurtiçi AR-GE harcaması 2016 yılında, bir önceki yıla göre 4 milyar 26 milyon TL artarak, %19,5 artışla 24 milyar 641 milyon TL’ye yükselmiştir.

Gayrisafi yurtiçi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranı ise 2015 yılında %0,88 iken, 2016 yılında %0,94’e yükselmiştir.

Teknolojilerin AR-GE faaliyetleri ile sürekli yenilenmesini gerektiren bu rekabet ortamında, bilimin üretildiği yerler olan Üniversiteler en önemli unsurlardandır.  Üniversitelerde yürütülen temel araştırmalardan başarıya ulaşanlar teknolojik yeniliğe dönüşmekte, bu çalışmaları yapan araştırmacılar da sektör/sanayi projelerinde görev alarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

“Üniversitemizden AR-GE Çalışmalarına Büyük Destek” 

Üniversitemiz, eğitim çalışmalarının yanı sıra,  desteklediği ve öncülük ettiği AR-GE çalışmaları ile de hem bulunduğu bölgeye hem de ülke kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Üniversitemiz bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü aracılığı ile akademisyenlerimizin özellikle bilime, insan sağlığına, ülke ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri desteklenmektedir. Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamındaki projeler özendirilmekte ve ek destekler sağlanmaktadır. 

Üniversitemizde, 2011 yılından bu yana BAP birimince altyapı projeleri de içinde olmak üzere, toplam 473 projeye yaklaşık 16.400.000 TL destek verilmiştir. Altyapı projeleri dışında olan toplam 450 projenin 16’sı 2011 yılında iken bu rakam 2015’te 74, 2017 yılında ise 123’e ulaşmıştır.

Şu ana kadar bu özel bütçe ile Üniversitemizde çok ciddi miktar ve sayıda bilimsel projelere destekler sağlanmıştır. Ancak 16 Haziran 2017 tarihi itibariyle aralarında Üniversitemizin de olduğu, Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanım anlaşması yapan Üniversitelere sadece BAP projelerinde kullanılmak üzere verilen “BAP Payları” kaldırılmış olsa da, gayretler sonucu önceki yıllara göre destek verilen proje sayısındaki artış, akademisyenlerimizin ve Üniversitemizin araştırma geliştirmeye yönelik verdiği önemin göstergesidir.

Üniversitemizin sağladığı BAP desteklerinin yanı sıra, akademisyenlerimize TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Çorum İçin Bir Projem Var, San-Tez ve diğer Kamu kuruluşları ile işbirliği içinde yapılan projeler için 10.000.000 TL üzerinde destekler sağlanmıştır.  

Alt Yapı Dışındaki Araştırma Geliştirme Proje Bilgileri


“AR-GE Çalışmaları için Gereken Altyapı Harcamaları 31.000.000$’a Ulaştı”
2011 yılından 2017 yılı sonuna kadar AR-GE çalışmaları için altyapı yatırımları olarak; akredite laboratuvarları ile bazı referans testler için yetkilendirilen HÜBTUAM; Üniversite-Sektör işbirliği ile AR-GE çalışmalarının gerçekleşmesine ve teknoloji transferine zemin hazırlayan TEKNOKENT; Üniversitemizin farklı birimlerindeki mevcut laboratuvarlar için bina ve cihaz yatırımı; bilimsel çalışmaların alt yapısının oluşturulmasında gerekli olan kütüphane ve bilgi işlem ilişkili harcamalar ve bir AR-GE çalışması olan Ekmek Üretim Laboratuvarı için yapılan destekler sayılabilir.  BAP altyapı projeleri de içinde olmak üzere, AR-GE hedefli bu çalışmalara yapılan destekler 70.000.000 TL’yi aşmıştır. Bu miktar her yılın ortalama döviz kuru göz önünde bulundurulduğunda 31.000.000$’a ulaşmaktadır. 

Araştırma Geliştirme Çalışmaları İçin Desteklenen Alt Yapı Proje Bilgileri


“Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Yılda 0.8’i Geçti”
Doğrudan ve dolaylı olarak AR-GE çalışmalarına verilen bu destek, Üniversitemizin bilimsel çıtasının her geçen gün hızla yükselmesine de önemli katkıda bulunmuştur. Özellikle projelerden elde edilen bilgi ve bulgular, evrensel bir akademik üretkenlik ve verimlilik göstergesi olan ulusal ve uluslararası yayınlara dönüşmektedir. Buna ek olarak, söz konusu yayın çalışmaları pek çok kurum/kuruluş tarafından yapılan üniversite sıralamalarında dikkate alınmakta olup, en önemli ve baskın faktörlerden birisi olarak öne çıkmaktadır. 2011 yılında kişi başına düşen yayın sayısı 0.34 iken, 2017 yılında bu sayı 0.8’i geçmiştir. Üniversitemiz, 2000 yılından sonra kurulan üniversitelerin de kendi içinde ayrı sıralandığı URAP sıralamalarında 2011 yılında 41. sıradayken 2017 yılında 27 basamaklık artışla 77 üniversite arasında 14. sıraya yükselmiştir. Üniversitemiz yakaladığı bu ivmeyi devam ettirmek üzere araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmalar kapsamında mümkün olan her türlü desteği vermeye devam etmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube