Yayınlanma Tarihi: 02 Nisan 2018 Pazartesi

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Personeline “Öğrenci İşlerinde İş Süreçleri ve İletişim” Eğitimi Verildi

Üniversitemizin tüm eğitim birimlerindeki öğrenci işlerinde çalışan idari personelimizin yakın irtibat içerisinde olduğu iç ve dış paydaşlar ile olumlu iletişim kurmaları ve iş süreçlerini zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri, Üniversitemizdeki eğitim-öğretim sürecinde kaliteyi arttıran en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Personelimizin öğrenci ve veli iletişimini doğru ve arzu edilen şekilde gerçekleştirmeleri, güncel mevzuatı takip edip iş ve işlemleri buna göre tesis edebilmeleri, hizmet sunumunda memnuniyeti ön planda tutmaları, çalıştığı kurumda görevini mutlu ve huzurlu bir şekilde yerine getirmeleri son derece önem arz etmektedir. Bu düşünceden hareketle, eğitim birimlerimizin öğrenci işleri biriminde çalışmakta olan tüm personelimize yönelik olarak “Öğrenci İşlerinde İş Süreçleri ve İletişim” konulu bir eğitimi verilmiştir. Söz konusu eğitime ilgili personelin tamamının katılımı sağlanırken, birimlerdeki iş ve işlemlerin aksamaması için eğitim iki farklı günde gerçekleştirilmiştir. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık ve Genel Sekreter Erdal Kanık’ın katılımı ile başlayan eğitim programı, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ömer Çırak’ın sunumunu ile devam etmiştir. Eğitimde Öğrenci İşleri Biriminde İletişim, Öğrenci İşlemleri, Eğitim-Öğretim ve Müfredat İşlemleri, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuat Uygulamaları ve İş Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri konuları detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Karşılıklı etkileşim içerisinde paydaşlarla iletişim, iş süreçleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun eğitim-öğretim ile ilgili maddeleri, yönetmelikler, yönergeler ele alınmış öncelikle doğru bilgi içeren mevzuat maddelerine erişimin nereden ve nasıl sağlanacağı konularına ağırlık verilmiştir. Birimlerinden eğitime katılan personel ile vaka analizi yöntemiyle birçok önemli konuda bilgi paylaşımı ile birimler arasındaki uygulama birlikteliği sağlanmaya çalışılmıştır.   

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca periyodik bir takvim çerçevesinde konu başlıklarını içeren eğitim programlarının ilgili personele zamanından önce aktarılması, yerinde işlemlerin tamamlanması ve sorun oluşmadan tedbirlerin alınması açısından faydalı olacağı belirtilmiştir. Daha iyi hizmet verme adına ihtiyaca binaen personelimize yönelik bu ve benzeri eğitim programları bundan sonra da devam edecektir.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü  HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube