Yayınlanma Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı

Rektörlüğümüzde, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sürecine İlişkin Kapsamlı Bir Toplantı Yapıldı

Üniversitemizde Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan Başkanlığında lisansüstü programlar ve lisansüstü öğrenciler kapsamında yapılan çalışmalar, mevcut durum ve ilerleyen dönemlere ilişkin gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili genel bir istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Söz konusu toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Bıyık, Enstitülerimizin Müdür ve Müdür Yardımcıları ile lisansüstü eğitim veren anabilim dalı başkanları katıldı. Toplantıda öncelikle lisansüstü programlarımız ele alındı. Toplantıda konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitemiz bünyesinde bulunan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki yüksek lisans ve doktora program sayısının 2011 yılında 11 iken bugün itibariyle bu sayının 36’ya ulaştığını ifade etti. Lisansüstü öğrenci sayısında da önemli bir artışın yaşandığına dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, 2011 yılında 229 olan lisansüstü öğrenci sayısının 2018 yılında %573’lük artışla 1,543’e yükseldiğini belirtti. 


2015 yılı için ülkemizde lisansüstü öğrenci sayısının yükseköğretimdeki toplam lisans öğrenci sayısı içindeki oranını %11.6 olduğunu açıklayan Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu oranın Hitit Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında 0,8 iken Mart 2018 itibariyle %17’ye ulaştığını söyleyerek Üniversitemizde yakalanan değerin ülke ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti. Öğretim eleman başına düşen öğrenci sayısına ilişkin veriler üzerinden konuşmasına devam eden Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Türkiye’deki üniversitelerde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 51 iken, bu sayı OECD ülkelerinde 16'dır. Şuan itibariyle Üniversitemizdeki bu oran ise 24 olarak belirlenmiştir” diyerek Üniversitemizde 2011 yılından bu yana hem nitel hem de nicelik olarak önemli gelişmelerin yaşandığını ve elde edilen sonuçların da bu konuda önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Üniversitelerin her anlamda değişimin ve dönüşümün öncüsü olması gerektiğinin ve en temel görevinin topluma her anlamda yol göstermek olduğunun altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda planlanan araştırmacı sayısının 300.000 olduğunu, buna karşın Ülkemizde yıllık doktoralı mezun sayısının ancak 5 bin civarında olduğunu ifade etti. Bu tablo karşısında 2023 vizyonu için kalan sürede ihtiyaç duyulan yıllık doktoralı mezun sayısının 20.000 olduğunu belirten Rektörümüz, acilen lisansüstü öğrenci sayısı gerektiğini ifade etti. 

Lisansüstü eğitim kapsamında ilimizin kamu, kurum ve kuruluşları ile yapılacak ortak çalışmaların önemine de değinen Rektörümüz, “Sanayi ve iş dünyasına yönelik lisansüstü programlarla hem kentimize karşı olan sorumluluğumuzun gereğini yapmaya gayret ediyoruz hem de ilgili sektörün ihtiyaçlarını daha nitelikli çalışmalarla karşılamaya çalışıyoruz” dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, lisansüstü eğitimi üniversiteler için en önemli ayırt edici unsur olarak nitelendirerek “Lisansüstü eğitim sürecinde elde ettiğimiz başarıda en büyük katkı hiç şüphesiz sizlerindir. Gücümüz yettiğince eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Lisansüstü öğrenci alımı sürecinde duyuruların ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlara etkin olarak duyurulması ve lisansüstü tezlerin ilgili sektör tarafından izlenmesi ve katılımlarının sağlanması için duyuruların zamanında yapılması gibi pek çok konunun gündeme geldiği toplantıda ayrıca lisansüstü programlarda yürütülen tezlerin TUBİTAK Projeleri kapsamında desteklenmesi için ilgili duyuruların zamanında yapılması ve öğrencilerin bunlara teşvik edilmesi gibi hususlara da değinildi. 
Zaman zaman lisansüstü eğitime ilişkin detaylı konulara değinilen toplantı, genel bir değerlendirme ile sona erdi.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube