Yayınlanma Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar

Sosyal Güvenlik Programı İlk Öğrencilerine Kavuşuyor!

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sosyal Güvenlik Programına öğrenci alımı konusunda YÖK’e yapmış olduğumuz teklifimiz 12/04/2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir. Sosyal Güvenlik programımız, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 60 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacaktır.

Sosyal Güvenlik Programı Niçin Önemli?

Küreselleşme süreci ile birlikte sosyal güvenlik, modern ekonomilerin en önemli problem alanlarından biri haline gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde ekonomide yaşanan gelişmeler ve sosyal güvenlik krizler sosyal güvenlik sistemlerinde reformları beraberinde getirmiştir. Ülkemizde özellikle 2000’li yıllarda yapılan reformlar ile sosyal güvenlik kurumları birleştirilerek tek çatı altında toplanmıştır. Sosyal güvenlik sisteminde başlayan bu süreç, sosyal güvenlik alanında bilgi ve beceriye sahip meslek elemanlarına olan ihtiyacı önemli ölçüde artırmıştır.

Özel Sektör açısından bakıldığında, insan kaynakları uygulamalarının en önemli görevi, personel özlük haklarını ve yasalara uygun işe alım, çalıştırma ve işten ayrılma süreçlerini planlamaktır. Bu bağlamda sosyal güvenlik uygulamaları konusunda yetersiz eğitime sahip personelin yanlış işlem yapmaları, işletmelerde çok büyük maddi problemlere sebep olmaktadır. Dolayısıyla kamu kesiminde olduğu gibi özel sektörde de sosyal güvenlik alanında bilgi ve beceriye sahip meslek elemanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu durum öğrenciler tarafından da Sosyal Güvenlik programının tercih edilmesini sağlayacaktır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde yer alan önlisans programımız, yüksekokul yerleşkesinin şehir merkezinde yer alması ile birlikte sahip olduğu fiziksel ve akademik olanakları programlardaki eğitim kalitesinin artmasına, dolayısıyla programımıza nitelikli bir öğrenci talebi oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda, 2018 yılında ilk defa öğrenci alacak olan Sosyal Güvenlik Programımız ile aktif program sayımız 13’e yükselmiştir.


Hitit Üniversitesi Rektörlüğü


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube